Grad Tuzla će dobiti IT alat za simulaciju katastrofa

Grad Tuzla i Služba civilne zaštite ove godine će realizovati projekat prekogranične saradnje sa Republikom Hrvatskom, čiji je koordinator Zagrebačka Županija. Osim Tuzle, partneri su još gradovi Tirana, Podgorica i Skoplje. Projekat je značajan za…