Korištenjem bilo kojeg dijela Tuzlanski.ba portala automatski prihvatate sve uslove korištenja.

Korisnici su dužni da redovno čitaju uslove korištenja, te se smatra da su korisnici korištenjem portala ili bilo kojeg njegovog dijela, upoznati sa aktuelnim uslovima korištenja i da su ih razumjeli u cijelosti. Niti jedan dio portala se ne smije koristiti u nezakonite svrhe.

Sadržaj i usluge portala Tuzlanski.ba

Tuzlanski.ba svojim korisnicima pruža pristup mnoštvu različitih izvora sadržaja.

Prihvatanjem ovih uslova korištenja korisnik se slaže da će usluge portala Tuzlanski.ba uključivati reklame, obavijesti i slične poruke I aktivnoti za redovno obavještavanje posjetitelja/korisnika portala i normalno funkcionisanje svih usluga i sadržaja portala. Tuzlanski.ba se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje portala za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja upotrebom ili zlouporabom sadržaja na portalu, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja portala.

Autorska prava

Sadržaj na Tuzlanski.ba portalu (textovi, ilustracije, grafika, fotografije, video zapisi) zaštićeni su autorskim pravima u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH. Preuzimanje navedenog sadržaja je moguće samo uz prethodnu dozvolu. Neovlašteno korištenje bilo kog dijela portala bez dozvole, podložno je tužbi. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, možete poslati urgenciju na: [email protected].

Prenošenje sadržaja u drugim medijima

Drugi mediji (printani ili elektronski) mogu prenositi autorski sadržaj sa portala Tuzlanski.ba, pod slijedećim uslovima:

  • ukoliko autor nije izričito zabranio reproduciranje, distribuiranje te saopćavanje javnosti svog djela,
  • obvezno je prilikom reproduciranja, distribuiranja i/ili saopćavanje javnosti prenesenog autorskog djela u zaglavlju naznačiti izvor i autorstvo djela (tuzlanski.ba),
  • obavzno je u tekstu prenesenog autorskog djela naznačiti oznaku web stranice na kojoj se nalazi izvorni članak odnosno autorsko djelo koje se prenosi
  • prilikom prenošenja autorskog djela nije dozvoljeno mijenjanje smisla, kao ni slobodna interpretacija teksta,
  • za objavljivanje odnosno reproduciranje, distribuiranje i/ili saopćavanje javnosti fotografije ili video zapisa direktno postavljenih na portal Tuzlanski.ba u drugim printanim i/ili elektronskim medijima ili na drugim platformama potrebno je pravovremeno zatražiti saglasnost uredništva portala Tuzlanski.ba.

Registracija korisnika

Registracijom na portalu Tuzlanski.ba korisnik dobiva podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku. Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Završetkom registracije korisnik prihvata odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane upotrebom usluga portala Tuzlanski.ba.

Nedozvoljeni sadržaj

Prilikom korištenja web portala Tuzlanski.ba nije dozvoljeno:

  • Koristiti komunikacijske servise za piramidalne sheme, lančana pisma, spam ili bilo koji drugi oblik slanja komercijalnog ili drugog sadržaja,
  • Maltretirati, ugrožavati, vrijeđati, prijetiti, obmanjivati ili na bilo koji način vrijeđati prava drugih korisnika naših i tuđih komunikacijskih servisa,
  • Objavljivati i distribuirati nedoličan, vulgaran, nepristojan ili nezakonit sadržaj,
  • Uploadati ili širiti sadržaje zaštićene autorskim pravima,
  • Uploadati fileove koji sadržavaju viruse ili bilo kakav software koji može nanijeti štetu, kršiti bilo koji važeći zakon.