Aleksandru Vulinu uvedene američke sankcije zbog trgovine drogom i oružjem
Foto: Tuzlanski.ba

Sjedinjene Američke Države ažurirale su svoju listu sankcionisanih zvaničnika te su na nju dodale i aktuelnog čelnika Sigurnosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina.

Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) danas je sankcionisala osobu u Srbiji na osnovu Izvršnog naloga (E.O.) 14033. Sankcionisanje Aleksandra Vulina (Vulina) naglašava odlučnost Sjedinjenih Država da pozovu na odgovornost one koji su angažovani u korumpiranim poslovima koji unapređuju sopstvene političke agende i lične interese nauštrb mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ovi koruptivni poslovi olakšavaju ruske zlonamjerne aktivnosti u Srbiji i regionu.

"Trezor neće oklijevati da cilja na aktere koji zloupotrebljavaju svoje položaje za ličnu korist, istovremeno potkopavajući efektivnu i demokratsku upravu na Zapadnom Balkanu", rekao je podsekretar Trezora za terorizam i finansijsku obavještajnu službu, Brian E. Nelson i dodao:

"Današnjim sankcionisanjem Aleksandar Vulin se smatra odgovornim za svoja koruptivna i destabilizujuća djela koja su također omogućila ruske zlonamjerne aktivnosti u regionu. Aleksandar Vulin je umiješan u transnacionalni organizovani kriminal, ilegalne operacije narkotika i zloupotrebu javne funkcije. Vulin je zadržao obostrano koristan odnos sa srpskim trgovcem oružjem Slobodanom Tešićem koji je sankcionisan od strane SAD, pomažući da se Tešićeve ilegalne pošiljke oružja slobodno kreću preko granica Srbije".

Također, ističu kako su Vulinovi postupci unaprijedili korupciju u institucijama Srbije.

"Vulinovi postupci su unaprijedili korupciju u institucijama vlasti u Srbiji. Ova djela uključuju korištenje njegovog ovlaštenja za ličnu korist, uključujući umiješanost u lanac trgovine drogom. Iskoristio je svoje javne pozicije da podrži Rusiju, olakšavajući ruske zlonamjerne aktivnosti koje degradiraju sigurnost i stabilnost Zapadnog Balkana i pružajući Rusiji platformu za daljnji uticaj u regionu. Vulin je direktor Bezbednosno-informativne agencije Srbije, a ranije je bio ministar odbrane i ministar unutrašnjih poslova. Ove institucije nisu mete ovih sankcija.

OFAC sankcioniše Vulina na osnovu E.O. 14033 za odgovornost ili saučesništvo u korupciji vezanoj za Zapadni Balkan, uključujući korupciju od strane, u ime ili na drugi način povezanu sa vladom na Zapadnom Balkanu, ili za sadašnjeg ili bivšeg vladinog službenika, ili direktno ili indirektno uključeno u nju na bilo kom nivou vlasti na Zapadnom Balkanu, kao što je zloupotreba javne imovine, eksproprijacija privatne imovine radi lične koristi ili političkih ciljeva, ili podmićivanje.

Kao rezultat današnje akcije, sva imovina i interesi u imovini gore navedene osobe koja se nalazi u Sjedinjenim Državama ili u posjedu ili kontroli američkih osoba su blokirani i moraju se prijaviti OFAC-u. Osim toga, blokirani su i svi subjekti koji su u vlasništvu, direktno ili indirektno, pojedinačno ili u zbiru, 50 posto ili više od strane jedne ili više blokiranih osoba. Sve transakcije američkih osoba unutar (ili u tranzitu) Sjedinjenih Država koje uključuju bilo kakvu imovinu ili interese u imovini određenih ili na drugi način blokiranih osoba su zabranjene osim ako nisu odobrene općom ili posebnom licencom izdanom od strane OFAC-a ili izuzete. Zabrane uključuju davanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od strane, ili u korist bilo koje blokirane osobe, ili primanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od bilo koje takve osobe.

Osim toga, finansijske institucije i druga lica koja se bave određenim transakcijama ili aktivnostima sa kažnjenim licem mogu se izložiti sankcijama ili biti predmet izvršne radnje".