Utorak, 21. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Vrijednost sporova budžetskih korisnika u BiH skoro tri milijarde KM

Preuzmite sliku

Ukupna vrijednost sporova protiv budžetskih korisnika, koji se vode u BiH iznosi oko 2,82 milijarde maraka ili 23 posto iznosa svih budžeta u BiH, usvojenih za 2018. godinu.

Riječ je o gotovo 35.000 predmeta pred sudovima. Najveći broj je protiv državnih institucija, i odnosi se na na privredne, parnične i radne sporove.

Televizija N1 javlja da prosječna vrijednost jednog neriješenog spora protiv budžetskog korisnika iznosi 80.637 KM, no vrlo često je mnogo veća jer svi tuže sve. Ili kako to izgleda u praksi, u VSTV su pokazali na primjeru jednog javnog komunalnog preduzeća gdje postoji čak 35 tužbi koje je pokrenuo budžetski korisnik ili su pokrenute protiv budžetskog korisnika.

2.229 privatnih tužbi podneseno je protiv jednog komunalnog preduzeća koje su većinom vezane za prava iz radnih odnosa, ali i 24 tužbe vrijednosti preko 50 miliona maraka. Istovremeno, ovo javno preduzeće je tužitelj u 11 sporova čija je vrijednost veća od 123 miliona maraka.

U ovom slučaju postoje tužbe i protiv istih pravnih subjekata. Inspekcija Federecije tuži u dvije tužbe javno preduzeće za 156 .000 KM , a ono tuži inspekciju FBiH u 3 tužbe za 193 .000 KM.

Međusobno se tuži i sa ministarstvom koji mu je osnivač ali i sa Upravom za indirektno oporezivanje, šest pripremnih ročišta i osam glavnih rasprava ili kada se prevede na novac oko milion maraka troškova postupka i to bez sudske takse. I to su troškovi samo jedne strane koje idu na teret budžeta.

ORIJENTACIONI TROŠKOVI POSTUPKA:

Izrada tužbe: 391.932 KM

Pripremno ročište: 391.932 KM

Glavna rasprava: 391.932 KM

U analizi VSTV-a za prošlu godinu upravo posebno mjesto zauzimaju tzv. komunalni predmeti ili predmeti neplaćenih usluga gdje prednjače sarajevska preduzeća Rad, Vodovod, Toplane., u RS na prvom mjestu je RTRS, slijede Toplane Banja Luka, Toplana Prijedor, više od dva miliona predmeta pred sudovima, 50 posto na Općinskom sudu u Sarajevu

Najveći broj predmeta zabilježeni su u Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu, kao i u Općinskom sudu u Zenici, te Okružnom privrednom sudu u Banjoj Luci, javlja N1.

Analiza VSTV kaže da sporovi traju izuzetno dugo radi insistiranja parničnih stranaka da iskoriste sve pravne lijekove. Kada je tužitelj budžetski korisnik 474 dana, kada je tuženi budžetski korisnik spor traje tri mjeseca duže.

Kako smanjiti opterećenje na sudove i budžete u BiH, u VSTV odgovaraju sistemom sudske nagodbe te formiranju agencije za mirno rješevanje radnih sporova u FBiH, kako je to već učinjeno u RS-u. Jedna od preporuka podrazumjeva obavezno uvođenje sistema obrade komunalnih predmeta (SOKOP-Mal) za sva javna preduzeća.

Također, planirana je i priprema zakonskih rješenja kojima bi se omogućio sistem multilateralne kompenzacije na određeno, tačno definirano razdoblje između budžetskih korisnika među sobom, te između budžetskih korisnika i trećih stranaka. Ovim bi se tvrde ostvarile značajne uštede novčanih sredstava i svih drugih resursa, uključujući sudove i strane u postupku. (Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , , ,