Subota, 18. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Vijeće Ministara BiH: Zajam vrijedan 25 miliona eura za izgradnju dionice Vranduk – Ponirak

Preuzmite sliku

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Fonda Opeka za međunarodni razvoj za Projekat izgradnje dionice auto-puta Nemila – Donja Gračanica na Koridoru 5c (Zenica sjever).

Riječ je o dodatnom zajmu vrijednom 25 miliona eura, kojim će biti finansirana izgradnje dionice Vranduk – Ponirak u dužini od 5,3 km, koja čini sastavni dio dionice Nemila – Donja Gračanica.

Zajam je alociran na Federaciju BiH, s rokom otplate od 14 godina uz grejs period od četiri  godine.

Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

VM BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu (tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 25 miliona eura.

Svrha Projekta je rješavanje jednog od ključnih izazova u razvoju infrastrukture javnog prevoza u Sarajevu poboljšanjem pristupa gradskom prevozu, uz rješavanje prioritetnih pitanja zaštite životne sredine koja se odnose na kvalitet vazduha.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, a zajam je alociran na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo – Ministarstvo saobraćaja.

Očekuje se da će ovaj projekat trebao biti završen do 31. decembra 2025. godine.

Prijedlog ugovora biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputiće Predsjedništvu BiH Prijedlog ugovora o zajmu (Koridor 5c – Projekat Mostar sjever – Mostar jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, s Osnovama za njegovo zaključivanje, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Zajam vrijedan 220 miliona eura namijenjen je za izgradnju oko 15 km duge dionice auto-puta na Koridoru 5c sa dvije dvostruke trake. Dionica počinje petljom Mostar sjever i završava petljom Mostar jug. Očekuje se da će dionica imati 5 tunela i 10 vijadukta na svakom od dva kolovoza.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući četiri godine grejs perioda na otplatu glavnice, uz povoljnu EURIBOR kamatu. Zajam je alociran na Federaciju BiH (Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH – agencija za implementaciju). Planirano je da projekat bude završen do kraja 2026. godine.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za pokretanje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između VM BiH i Vlade Republike Francuske o osnivanju i aktivnostima Francuske agencije za razvoj, institucije Proparko i Eksperiz Frans (Proparco, Expertise France) u BiH, predlagača Ministarstva spoljnih poslova.

Zaključivanjem ovog sporazuma omogućiće se da Francuska agencija za razvoj pruži pomoć BiH u kosultantskim uslugama, raznim oblicima obuke i tehničkoj pomoći. Pored toga će promovisati privatna ulaganja, finansirati ekonomski isplative, socijalno pravične, ekološki održive i finansijski profitabilne djelatnosti putem zajmova, garancija i finansijskog inženjeringa.

Prijedlog osnova biće dostavljen Predsjedništvu BiH radi prihvatanja sporazuma, a za bh. potpisnika je predložen ministar spoljnih poslova.

VM BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Zajedničkom protokolu o primjeni Bečke i Pariške konvencije, čime se uspostavlja veza između dvije konvencije i osigurava pravo pa naknadu nuklearne štete i u zemljama koje pripadaju tzv. pariškom režimu.

Pristupanjem Zajedničkom protokolu stvaraju se uslovi da se građanima BiH osigura pravo na naknadu štete u slučaju nuklearnog incidenta čije bi posljedice pogodile teritoriju BiH, iako BiH pripada tzv. pariškom režimu, a ne tzv. bečkom režimu. Pristup ovom protokolu je još važniji u kontekstu Republike Slovenije na čijoj se teritoriji nalazi nuklearna elektrana „Krško“, a koja je najbliža BiH.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa dostaviće Prijedlog osnova  Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

VM BiH razmotrilo je i uputiće Predsjedništvu BiH Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine u članstvo Međunarodnog savjeta za masline (IOC – International Olive Council), a za potpisnika Instrumenta o pristupanju BiH predložen je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Pristupanjem IOC-u BiH će prihvatati standarde u ovoj oblasti uvrštene u regulativu Evropske unije, značajne ne samo za put članstva u EU već i za razvoj održivog i odgovornog maslinarstva u BiH.

Pored usklađivanja zakonodavstva sa EU u ovoj oblasti, članstvo u IOC-u podstiče ukidanje trgovinskih prepreka, kao i intenzivniju tehničku saradnju na istraživačkim i razvojnim projektima u proizvodnji maslinovog i ulja od maslinovih komina te stolnih maslina. Takođe, promovišu se kontrola kvaliteta proizvoda, međunarodna trgovina i njen razvoj te sprečavanje krivotvorenja radi zaštite potrošača, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH. (Fena)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje