"18 godina i 9 milijardi maraka investicija u BiH", - to je ukratko ono bitno kad govorimo o Vijeću stranih investitora u BiH jer je ova organizacija danas jedan od ključnih aktera u unaprjeđenju investicijske klime i poslovnog okruženja u ovoj zemlji.

BiH je geografski spoj Istoka i Zapada, stranci investirali milijarde KM
Foto: Ilustracija

Na čelu organizacije je Branimir Muidža, "kralj cementa i betona" i prvi čovjek cjelokupnog poslovanja Heidelberg Materials grupacije za BiH i Hrvatsku. Upravo u povodu obilježavanja punoljetnosti Muidža je organizirao druženje na kojem je rekao i nekoliko riječi o važnosti organizacije.

Projekti i inicijative

- Kontinuirana podrška svih naših članica koje su do sada investirale više od 9 milijardi konvertibilnih maraka u BiH od vitalnog je značaja za realizaciju naših aktivnosti i izradu preporuka za poboljšanje poslovnog ambijenta, čime značajno doprinose ostvarivanju temeljne misije i vizije Vijeća stranih investitora - istaknuo je predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH.

Najavio je da će Vijeće ostati i dalje posvećeno svojoj misiji unaprjeđenja poslovnog okruženja i podrške investitorima. Uz podršku naših partnera i sponzora, nastavit će raditi na projektima i inicijativama koje će doprinijeti ekonomskom razvoju BiH. 

"Svi znamo koliko je politički i birokratski sistem u BiH kompliciran i često nestabilan, samim time svjedočimo takvom poslovnom okruženju kakvo imamo. Međutim, mnogo je kompanija koje su dokazale te i dalje dokazuju kako je BiH puna prilika i potencijala koji se uz dobru organizaciju poslovanja mogu ostvariti i dalje razvijati. Vjerujem u potencijale bh. privrede kada su u pitanju nove ideje za razvoj, inovativnost i privlačenje stranih investicija. Jako je važno istaknuti i da mi u BiH imamo izuzetno povoljan geografski položaj koji povezuje Istok i Zapad, što bi u dugoročnoj perspektivi moglo biti važno i korisno za našu ekonomiju" - istaknuo je ranije.

Prema nedavnim procjenama Centralne banke BiH (CB BiH), izravne strane investicije u prošloj su godini iznosile 1,7 milijardi KM, što je za 500 miliona KM više u odnosu na 2022. godinu. Siniša Pepić, doktor ekonomske diplomacije, kazao je da taj porast u odnosu na prethodnu godinu predstavlja pozitivan trend, ali zahtijeva dublju analizu u kontekstu održivog ekonomskog rasta.

U radu o temi "Direktne strane investicije u BiH kao pretpostavka ekonomskog razvoja" Alma Hurem zaključuje da se za izravne strane investicije može reći da predstavljaju važnu polugu tranzicijskih zemalja te važnu polugu rasta i razvoja ekonomija koje prolaze kroz procese tranzicije, poput BiH.

"Za BiH se može zaključiti da, uz to što je načinila neke značajne pomake u određenim segmentima, još uvijek nije stvorila povoljnu klimu za priljev stranih ulaganja koja mogu značajno doprinijeti ekonomskom rastu i razvoju ako se pravilno kanaliziraju. BiH, u svakom slučaju, mora imati jasnu viziju izravnih stranih ulaganja, što do sada nije bio slučaj" - istaknuto je, među ostalim, u radu koji je predstavljen prije pet godina.

BiH je prirodni biser

U međuvremenu nam se svašta izdogađalo, globalni procesi itekako su utjecali i na situaciju u BiH. Koliko god napredujemo u nekim segmentima, toliko radimo i korake unatrag jer se politički ne možemo dogovoriti u ovoj zemlji. Da se dogodi neki konkretan dogovor i stvori povjerenje među narodima, BiH bi apsolutno bila zemlja u koju se isplati ulagati.