Slijedi li reforma obrazovanja? U pripremi novi nastavni planovi i programi u školama u TK
Foto: Tuzlanski.ba

Škole u Tuzlanskom kantonu mogle bi dobiti nove nastavne planove i programe. Riječ je jednom od koraka u reformi obrazovnog sistema s ciljem unapređenja kvaliteta obrazovanja. 

Na sastanku kojem su prisustvovali ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović sa saradnicima, v.d. direktor Pedagoškog zavoda TK Izet Numanović sa saradnicima, te predstavnici aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, razgovaralo se o završnim aktivnostima s ciljem donošenja novih nastavnih planova i programa za osnovne škole i srednje stručne i tehničke škole.

Nastavni plan i program za osnovne škole baziran na ishodima učenja je pripremljen u formi nacrta. Ovaj dokument predstavlja ključni korak u reformi obrazovnog sistema, usmjeren ka modernizaciji i unapređenju kvaliteta obrazovanja. Kroz jasno definisane ishode učenja, nastavni plan i program teži da obezbijedi da svaki učenik stekne potrebna znanja, vještine i kompetencije koje su relevantne za njihov dalji razvoj i uspjeh.

U toku mjeseca juna će biti imenovana radna grupa sastavljena od stručnjaka iz oblasti obrazovanja, nastavnika sa dugogodišnjim iskustvom, kao i predstavnika različitih zainteresovanih strana. Ova radna grupa će imati zadatak da izvrši detaljnu analizu postojećeg materijala za nastavni plan i program, uz poseban naglasak na izbornim predmetima i korelaciji između različitih predmeta. Cilj je da se osigura usklađenost i integracija nastavnih sadržaja, kako bi se učenicima omogućilo holističko i interdisciplinarno učenje.

Nakon što radna grupa završi svoj rad, slijedi formalno donošenje novog nastavnog plana i programa. Novi nastavni plan i program će biti dizajniran tako da bude fleksibilan i prilagodljiv različitim potrebama učenika, a istovremeno će obuhvatiti savremene pedagoške pristupe i metode, saopšteno je.

Paralelno s donošenjem novog nastavnog plana i programa, planirana je i obuka nastavnika. Ova obuka je ključna za uspješnu implementaciju novog kurikuluma. Nastavnici će biti upoznati sa novim metodologijama, tehnikama ocjenjivanja i alatima koji će im pomoći da efikasno prenesu znanje i podrže učenike u njihovom učenju. Cilj je da se osigura da svaki nastavnik bude spreman i kompetentan za rad u skladu s novim zahtjevima nastavnog plana i programa.

Uvođenje novog nastavnog plana i programa predstavlja značajan korak ka unapređenju obrazovnog sistema. Kroz ovaj proces se teži ka stvaranju dinamičnog i stimulativnog okruženja za učenje, koje će učenicima omogućiti da razvijaju svoje potencijale i pripreme se za izazove budućnosti.

Novi nastavni plan i program za srednje stručne i tehničke škole

U 2022. godini, Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je sredstva i donijela posebnu odluku o finansiranju inoviranja nastavnih planova i programa za srednje stručne i tehničke škole Tuzlanskog kantona. Ova inicijativa ima za cilj unapređenje kvaliteta obrazovanja i prilagođavanje nastavnih sadržaja savremenim potrebama tržišta rada i društva u cjelini.

Ovaj ambiciozni projekat obuhvata inoviranje 96 nastavnih planova i programa, koji uključuju više od 700 predmeta.