Grad Tuzla subvencira kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih
Foto: Tuzlanski.ba | Grad Tuzla

Grad Tuzla je putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica objavio Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivana na web stranici Grada Tuzla.

Kompletan tekst Javnog oglasa, sa pripadajućim obrascima možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni oglas za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (Datum objave: 06.05.2024)

Izjava