Grad Tuzla izdvojio skoro 300 hiljada KM za 56 projekata neprofitnih organizacija
Foto: Tuzlanski.ba

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle potpisala je danas ugovore sa aplikantima kojima su odobrena finansijska sredstava po javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija.

Za ove namjene iz  Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu dodijeljeno je ukupno 290.230,36 KM za 56 projekata iz oblasti socijalne zaštite, ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, ekologije, sporta i mladih.

Sredstva su dodijeljena  sa sljedećih budžetskih pozicija: Grantovi neprofitnim organizacijama – udruženja, organizacije i fondacije, Grantovi za realizaciju Akcionog plana za Rome i Romkinje grada Tuzle, Grantovi neprofitnim organizacijama – sport, Grantovi za projekte za mlade i Grantovi za realizaciju Akcionog plana za djecu.

Finansirani/sufinansirani projekti usklađeni su sa razvojnim ciljevima Grada Tuzle, a implementiraće se do kraja 2024. godine na području grada Tuzle i u interesu građanki i građana Tuzle.