Uprava policije MUP TK: Izvršeni pretresi na više lokacija

Prilikom pretresa, pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnih djela. Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a su u okviru redovnih poslova i zadataka na sprečavanju i otkrivanju…

Uprava policije MUP TK-a: Izvršeni pretresi na više lokacija

Realizovane planske aktivnosti Uprave policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su poduzimajući planske aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga,…