Vlada Tuzlanskog kantona je danas donijela Akcioni plan energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

Više od milion maraka za energijski efikasnije javne objekte u Tuzlanskom kantonu
Foto: Vlada TK | Donesen akcioni plan

Ovim dokumentom, a u skladu sa Studijom energijske efikasnosti javnih objekata Tuzlanskog kantona, utvrđeni su javni objekti sa područja Tuzlanskog kantona za koje će biti finansirane mjere energijske efikasnosti iz namjenskih i budžetskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2024. godinu, način finansiranja i druga pitanja od značaja za primjenu mjera energijske efikasnosti.

Za mjere energijske efikasnosti na ukupno 16 objekata ovim dokumentom predviđeno je 1.070.000 KM.

Od toga, za zamjenu vanjske stolarije, sistema grijanja, ili termoizolaciju zidova na 10 školskih objekata u Tuzlanskom kantonu bit će utrošeno 512.000 KM, dok će za mjere energijske efikasnosti na dodatnih šest objekata drugih namjena bit utrošeno 558.000 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala i saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2024. godinu.

Imajući u vidu iskazan povećan interes i broj prijava građana koje ispunjavaju uslove ranije raspisanog javnog poziva za dodjelu sredstava za nabavku toplotnih pumpi, ovim izmjenama osigurano je nedostajućih 36.000 KM, te će ukupno dodijeljena sredstva za ove namjene iznositi 636.000 KM.