Projekt za kasarnu "Mustafa Hajrulahović Talijan", gradi se muzej ARBiH i sportski sadržaj
Foto: Tuzlanski.ba

U Općini Stari Grad održana je prezentacija projekta revitalizacije lokaliteta Kasarne "Mustafa Hajrulahović Talijan" na Zmajevcu. 

Projekt su prezentovali predstavnici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji su taj lokalitet predložili Općini Stari Grad prepoznajući potencijal tog lokaliteta, ali i njegov značaj za građane.

- Uz sve otpore koje imamo od destruktivnih snaga, mi ćemo ovu kasarnu konačno staviti u korisnu upotrebu. Napraviti ćemo muzej Armije Republike BiH i sportsko-rekreacijski centar na 45.000 m2. Taj lokalitet je dio strateških prioriteta iz Strategije razvoja Općine, da na potezu te kasarne, kasarne Pašino Brdo i izletišta Barice napravimo sportsko-rekreacijski sadržaj. U tom pojasu spremamo i započeli smo projekte vrijednosti više od 10 miliona KM, a to su ta kasarna, stadion sa drugim sadržajima i izgradnja nove ceste za Barice - naglasio je općinski načelnik Irfan Čengić.

Tim projektom obuhvaćena je sanacija objekta kasarne u svrhu uspostave muzeja Armije Republike BiH unutar postojećeg objekta, ali i vanjsko uređenje lokaliteta sa uspostavom šetnica, sportskih terena i sadržaja za djecu, sport i rekreaciju.

Implementira se zahvaljujući podršci Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo na čelu sa ministrom Omerom Osmanovićem, koji je prisustvovao današnjoj prezentaciji.

Ranije je Odlukom Vlade Federacije kasarna data na privremeno korištenje Udruženju boraca "Bosnae – Zelene beretke", čiji su predstavnici također bili prisutni na današnjoj prezentaciji. Posebno je istaknuto da se ni na koji način neće narušiti njihova prava, kad je riječ o upravljanju i raspolaganju kasarnom.

U februaru ove godine, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom se daje saglasnost za tekuće održavanje Kasarne "Mustafa Hajrulahović Talijan" Općini Stari Grad.

- Nedavna Proljetna akcija čišćenja Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u Starom Gradu započela je u čišćenjem te kasarne na Zmajevcu, što je ujedno bila pripremna faza za implementaciju tog projekta - saopćeno je iz Općine Stari Grad Sarajevo.