Porezna uprava FBiH prodaje zaplijenjenu imovinu: U ponudi automobili, mašine, oprema...
Foto: Tuzlanski.ba

Mercedes, Renault B Clio, mašina za pravljenje sladolera, miksera za mješanje slastica, rashladne vitrine, etažni kotao, perač i ručne bušilice samo su neke od stvari koje prodaje Porezna uprava FBiH.

Direktnu prodaju su objavili danas radi namirenja dužnih poreznih obvaveza.

"Imovina se prodaje sistemom direktne prodaje zato što je ostala neprodana nakon održane prve i druge javne aukcije", pojasnili su.

Ponuđači na direktnoj prodaji dužni su dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARATI - PONUDA". Najkasnije, 24 sata prije početka direktne prodaje, na adresu Kantonalni porezni ured Mostar navodi se u pozivu.

Prodaja će se održati u utorak 14.02.2023.godine s početkom u 11.30 sati u prostorijama Kantonalnog poreznog ureda Mostar.

"Sve zainteresirane osobe mogu pogledati imovinu i dokaze o vlasništvu na navedenom lokalitetu u petak 10.02.2023. godine u vremenu od 11:00 do 13:00 sati", poručili su. (Akta.ba)