Foto: Tuzlanski.ba

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na svojoj 5. sjednici usvojio je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojen je i Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2014. godinu. Uz navedeni Izvještaj usvojeni su i zaključci koje su Domu predložile Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH i Zajednička komisija za evropske integracije PSBiH (prilog).

parlamentarna-skupstina24Na prijedlog Predstavničkog doma PSBiH, Dom naroda usvojio je i Odluku o iznosu RTV takse koja će ubuduće biti 7,50 KM mjesečno.

Inače, visinu RTV takse inicijalno je utvrdio Upravni odbor Javnog preduzeća RTV BiH u iznosu od 6.00 KM u januaru 1998. godine. Nakon toga, nije donošena nikakva posebna odluka o visini takse, nego je, na temelju člana 22. stav 4. Zakona o Javnom RTV sistemu BiH, vršeno usklađivanje visine RTV takse sa službenom stopom inflacije, tako da sada RTV taksa iznosi 7,50 KM.

Predsjedavajući Komisije za saobraćaj i veze Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Momčilo Novaković poručio je da će se na jednoj od narednih sjednica razmatrati modaliteti i načini efikasnijeg prikupljanja RTV takse. (Tuzlanski.ba)