Koja će zanimanja dominirati u 2023. godini?

U sklopu istraživanja tržišta rada 2022/2023, koje na godišnjem nivou provode Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje, tokom septembra i oktobra organizovano je anketiranje reprezentativnog uzorka poslodavaca iz Federacije BiH koji imaju pet i…

Saznajte koja su najtraženija zanimanja u BiH u 2022. godini

U protekle tri godine, tržište rada doživjelo je velike promjene, od oscilacija u ponudi i potražnji do promjene strukture traženih zanimanja i radnog okruženja. Shodno tome, agencija i vodeći portal za zapošljavanje, MojPosao.ba uradio je…

Službeni podaci: Koja su zanimanja najtraženija u BiH

Na osnovu podataka koje objavljuju institucije nadležne za domaće tržište rada (entitetski zavodi za zapošljavanje, kantonalne službe zapošljavanja i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH), a prema broju objavljenih oglasa evidentno je da je situacija…