Inspektori provjeravaju sticanje akademskih zvanja Sebije Izetbegović

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u četvrtak su pokrenuli postupak inspekcijskog nadzora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. “S ciljem zaštite javnog interesa kantonalni prosvjetni inspektori za visoko obrazovanje jučer su pokrenuli postupak inspekcijskog…