Vidljivi rezultati reforme penzionog sistema u FBiH

Isplata novembarskih penzija za oko 430.000 penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas. Federacija bilježi redovnost u isplati penzija, i ova, vrlo osjetljiva i brojna populacija stanovništva više nema bojazan da li će…

Sutra isplata penzija za novembar

Isplata penzija za mjesec novembar u Federaciji BiH počinje u subotu, 5. decembra. Sukladno Zakonu o penzionom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec novembar bit će isplaćene preko jedinstvenog računa trezora FBiH, najniža iznosi 382,18…

FBiH: Danas počela isplata penzija za juli

U Federaciji BiH (FBiH) danas je počela isplata penzija za juli, saopšteno je iz federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najniža penzija iznosi 372 KM, zagarantovana 466 KM, a najviša 2.174 KM. Penziju za…

Isplata penzija za juli u srijedu 5. avgusta

Penzije za juli bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u srijedu 5. avgusta 2020. godine. Najniža penzija iznosi 371,77 KM, zajamčena 465,87 KM, a najviša 2.174,48 KM. Penziju za mjesec juli će primiti…

Vlada FBiH najavila: Penzije će biti povećane za 2,8 posto

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine upoznala se danas o aktu Federalnog zavoda PIO/MIO od 28. jula 2020. godine. Federalni zavod PIO/MIO je zadužen da, u skladu s članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,…

Počela isplata junskih penzija

Isplata penzija za juni u Federaciji BiH počela je danas. Najniža penzija iznosi 371,77 KM, zagarantovana 465,87 KM, a najviša 2.174,48 KM. Penziju za  juni će primiti 426.194 korisnika. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija…

Isplata penzija za juni, počinje 6 jula

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec juni će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u ponedjeljak 6. jula 2020. godine. Najniža penzija iznosi 371,77 KM, zagarantovana 465,87 KM,…