Uplaćena sredstva kantonalnim službama za jedokratne novčane naknade

Federalno ministarstvo finansija uputilo je naloge prema bankama za isplatu jednokratnih novčanih naknada nezaposlenim osobama u Federaciji BiH, te će sredstva tokom dana biti na računima kantonalnih službi za zapošljavanje, potvrđeno je iz tog federalnog…

Vlada FBiH: Općinama i gradovima 39 miliona KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici donijela odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu radi dodjele finansijske pomoći budžetima općina i gradova u tom entitetu. Ovom…

Tuzlanskom kantonu 38.928.152 KM pomoći od Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH je za podršku nižim nivoima vlasti u FBiH u ovoj godini iz Budžeta FBiH osigurala direktnu finansijsku pomoć u iznosu od 230 miliona KM, od čega je 200 miliona KM pomoć kantonima…

BIHAMK: Besplatna tehnička pomoć na području sedam kantona

U skladu sa Ugovorom sa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine o obavljanju poslova pomoć-informacije, Bosanskohercegovački auto-moto klub – BIHAMK je obavezan da svim motorizovanim građanima koji posjeduju vozilo registrovano u Federaciji BiH pružiti tri…