Mogućnost izljevanja rijeke Drine u BiH

Federalni hidrometeorološki zavod odnosno Odsjek za hidrologiju na temelju dostupnih meteoroloških prognoza, platforme Evropskog centra za poplave EFAS-a i analiza uputio je obavijest o mogućim velikim vodama u petak 8. novembra. Naime, postoji manja mogućnost…

U Federaciji BiH se mora prestruktuirati elektroenergetski sektor

Nadležne institucije u Federaciji BiH provode aktivnosti koje u konačnici trebaju dovesti do prestruktuiranja elektroenergetskog sektora.  O tom procesu Vlada Federacije BiH donijela je Program odnosno dokument koji federalni ministar energije, rudarstva i industrije…

Predstavnički dom nije odobrio strategiju zapošljavanja u FBiH

Strategija zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2018-2021. godina, koju je u parlamentarnu proceduru uputila Federalna vlada, nije dobila većinu glasova na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Za strategiju je glasalo 45 zastupnika,…