Utorak, 21. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Ovaj grad od kanalizacijskog mulja proizvodi toplotnu i električnu energiju

Preuzmite sliku

U Beču mikroorganizmi nisu samo zaslužni za prečišćavanje vode, već i za proizvodnju električne i toplotne energije.

Taj pristup omogućava velika eko-elektrana u bečkom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, u kojoj se od kanalizacijskog mulja proizvodi ekološka energija.

“Od ove godine postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda samostalno generiše energiju potrebnu za svoj rad, pa čak proizvodi i višak električne i toplotne energije. Kao rezultat toga imamo oko 40.000 tona manje CO2 emisija godišnje, količina štetnih tvari koja odgovara proizvodnji jednog automobila koji 10.000 puta obiđe svijet. Zaštita klime u Beču započinje već u toaletu” – smatra član vlade, Jürgen Czernohorszky, resor za klimu, životnu sredinu, demokratiju i personal.

Uz novu eko-elektranu postrojenje za prečišćavanje voda se transformisalo iz jednog od najvećih potrošača energije u gradu u energetski efikasan projekat.

Eko-elektrana u postrojenju proizvede do 78 GWh struje godišnje, ekvivalent prosječnoj potrošnji 30.000 bečkih domaćinstava. Oko 80 posto proizvedene električne upotrijebi samo postrojenje, dok se višak napaja u bečku mrežu za snabdijevanje električnom energijom.

Proizvodnja energije funkcioniše tako što se zagađivači koji se uklanjaju prilikom prečišćavanja vežu u kanalizacijski mulj. Zgusnuti mulj se zatim zagrijava na 38 stepeni Celzijusa.

Uslijed nedostatka zraka bakterije razgrađuju organske komponente mulja. Tokom 25-dnevnog procesa razgradnje proizvodi se kanalizacijski plin, kojeg do 2/3 čini Methan (CH4). “Obrađeni” mulj se kasnije pali, a dobiveni plin se dalje upotrebljava kao gorivo za velike plinske motore. Tako ne nastaje samo mehanička energija koja se pretvara u struju nego i toplotna koja se može koristiti za grijanje.

Beč kontinuirano radi na energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Tako solarne panele postavljaju na krovove, fasade, zidove i površine drugih elektrana. U gradsko postrojenje za prečišćavanje voda svake sekunde uđe više od 6.000 litara otpadne vode, a u toku dana se iz otpadnih voda ukloni više od 100.000 kilograma zagađivača. Prerada kanalizacijskog mulja pomaže Beču prilikom postizanja cilja klimatski neutralnog grada do 2040. godine, saopćio je Eurocomm-PR Sarajevo.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje