Četvrtak, 30. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH: Hitne mjere za suzbijanje nasilja nad ženama

Preuzmite sliku

Članovi Zajedničke komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojili su GREVIO Izvještaj za BiH o zakonodavnim i drugim mjerama poduzetim u cilju provedbe odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i Preporuke Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije VE, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

U vezi s tim Izvještajem, Komisija je na sjednici usvojila i Domu naroda preporučila da usvoji zaključke u kojima, pored ostalog stoji, da je PSBiH sa zabrinutošću primila k znanju GREVIO Izvještaj za BiH o zakonodavnim i drugim mjerama preduzetim u cilju provedbe odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i Preporuke Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije VE.

PSBiH poziva parlamente entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona da razmotre predmetni Izvještaj i u skladu sa preporukama, preduzmu tražene zakonodavne mjere.

Također, zaključak je i da PSBiH poziva Vijeće ministara BiH, Vladu Republike Srpske, Vladu Federacije BiH, Vladu Brčko Distrikta BiH i kantonalne vlade da, u skladu sa svojim nadležnostima, pokrenu zakonodavne inicijative i preduzmu druge mjere u cilju ispunjenja preporuka iz GREVIO Izvještaja i Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope.

PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji sa resornim institucijama na entitetskom, kantonalnom i nivou Brčko Distrikta BiH, izradi Plan mjera za provedbu preporuka GREVIO komiteta i Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope.

Ali i da prati provedbu i redovno izvještava Parlamentarnu skupštinu BiH, sa posebnim fokusom na preporuku br. 19 kojom se urgira na vlasti BiH da poduzmu formalnu reviziju Zakona o strancima BiH kako bi ishodili izmjene i dopune kojima će se omogućiti migrantkinjama nezavisna dozvola boravka u slučaju posebno teških okolnosti, uključujući žrtve svih vidova nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom počinjenih i/ili opravdanih od strane bračnog partnera ili partnera.

Zatim, dodaje se, osigurati da migrantkinje žrtve rodnozasnovanog nasilja imaju pravo na nezavisnu dozvolu boravka u slučaju protjerivanja nasilnog partnera i osigurati da žene i djevojčice koje su izgubile boravišni status time što su žrtve prisilnog braka u inostranstvu mogu vratiti boravišni status.

Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH podržali su budžetski zahtjev Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2024. godinu, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

Komisija je usvojila Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava za 2023. godinu, kao i Plan rada Zajedničke komisije za ljudska prava za 2024. godinu.

Za četvrti ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) u ime Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH nominirana je poslanica Rejhana Dervišević, saopćeno je iz PSBiH. (FENA)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje