Utorak, 27. Februara 2024.
Tuzlanski.ba logo

Vlada FBiH: Za sanaciju posljedica zemljotresa u Stocu 600.000 KM

Preuzmite sliku

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas odluku kojom je usvojen program utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka (KM) za pomoć gradu Stocu za saniranje posljedica zemljotresa na području tog grada, javlja Anadolu.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja će u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke, cjelokupan iznos sredstava prenijeti Gradu Stocu, a eventualna neutrošena sredstva grad je dužan vratiti u budžet FBiH po završetku programa.

Sredstva će se dodijeliti Gradu Stocu, u skladu sa dostavljenim programom/projektom i finansijskim planom, a utrošit će se za realizaciju projekta “Stabilizacija stijenske mase na istočnim padinama naselja Stolac”.

O načinu utroška odobrenih sredstava za odobreni projekat potpisat će se ugovor između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Grada Stoca, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze. O utrošenim sredstvima Grad Stolac će kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prostornog uređenja koje će o tome izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

Grad Stolac je u obavezi da dodijeljena sredstva koristi namjenski i dostavi izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje njihov namjenski utrošak u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo finansija i Grad Stolac, svako u okviru svojih nadležnosti.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , , ,