Četvrtak, 30. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Vlada FBiH prihvatila zaduženje od 140 miliona eura za izgradnju Koridora Vc

Preuzmite sliku

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o poduzetim aktivnostima nadležnih federalnih institucija nakon pojave novog koronavirusa (COVID-19) koji je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) 30.1.2020. godine proglasila javnozdravstvenim izvanrednim stanjem od međunarodnog značaja.

Federalno ministarstvo zdravstva će pripremiti akt obraćanja Vlade Federacije BiH Vijeću ministara BiH kojim će biti zatražena urgencija za odgovor na akt od 5.2.2020. godine. Ovo ministarstvo će novim aktom upoznati Vijeće ministara BiH da Vlada FBiH redovito prati kretanje epidemiološke situacije i da je, ukoliko bude postojala potreba u slučaju pogoršanja situacije, a po preporuci SZO, spremna predložiti nove mjere, poput ograničavanja kretanja državljana koji dolaze iz NR Kine, Italije, Južne Koreje, Irana i drugih zemalja pogođenih koronavirusom, kao i o potrebi izdavanja preporuke bh. državljanima, kao i stranim državljanima koji imaju privremeni ili stalni boravak u BiH, da ne putuju u zemlje u kojima je prisutan COVID-19: NR Kinu, Italiju, Južnu Koreju i Iran.

Ukoliko dođe do izvanredne situacije, Vlada FBiH će predložiti Vijeću ministara BiH smanjenje broja graničnih prijelaza za državljane koji dolaze iz ovih i drugih zemalja pogođenih koronavirusom.

Za nabavku neophodne opreme, uključujući i adaptaciju prostora, za zaštitu, prvenstveno zdravstvenih radnika i stanovništva u Federaciji BiH u uslovima pogoršane epidemiološke situacije koronavirusom, te za finansiranje karantena, Vlada FBiH će izdvojiti potrebna sredstva. Oprema će biti nabavljena u skladu s preporučenom specifikacijom SZO-a.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da, za prvu narednu sjednicu Vlade FBiH, nakon prijema zahtjeva Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, pripremi prijedloge odluka o odobravanju ovih sredstava Federalnom ministarstvu zdravstva i Zavodu za javno zdravstvo FBiH.

Zaključeno je i da je potrebno pronaći odgovarajući objekat koji bi mogao poslužiti kao karantin za potencijalno zaražene osobe.

Vlada FBiH će u roku od deset dana sazvati zajednički sastanak svih premijera vlada u Federaciji BiH, kao i ministara zdravstva i ministara unutarnjih poslova u FBiH, Federalnog stožera civilne zaštite, Crvenog križa FBiH s ciljem sagledavanja kompletne situacije na području FBiH u vezi s koronavirusom, te poduzimanja daljih potrebnih mjera radi zaštite stanovništva od i spriječavanja širenja zarazne bolesti. Poziv za sastanak će biti upućen i ministarstvima obrane, sigurnosti i civilnih poslova BiH.

Vlada je pozvala sve subjekte da ne provode svoje, već provode mjere zdravstvenih vlasti.

Kako je navedeno u informaciji, na području FBiH do sada nije registriran nijedan potvrđen slučaj bolesti izazvane koronavirusom. Međutim, epidemiološka situacija u svijetu se jako brzo mijenja, te se pojava COVID-19 može očekivati i u FBiH i BiH.

Formirani su Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalni krizni štabovi koji obavljaju svoje aktivnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, međunarodnom zdravstvenom legislativom, kao i preporukama SZO i Evropskog centra za kretanje zaraznih bolesti.

Dana 4.2. i 26.2.2020. godine održani su sastanci Konferencije za oblast zdravstva, koju čine ministar civilnih poslova BiH, entitetski ministri zdravstva, kao i šef Odjela za zdravstvo Brčko Distrikta BiH. Na ovim sastancima razmijenjene su informacije koje se poduzimaju s ciljem sprječavanja nastanka i suzbijanja bolesti izazvane novim koronavirusom.

Održan je i sastanak premijera Federacije BiH i Republike Srpske, ministara zdravstva, direktora zavoda za javno zdravstvo i kliničkih centara, te predstavnika Ministarstva civilnih poslova BiH i drugih zvaničnika, na kojem je razmotrena aktualna situacija u BiH. Zaključak sastanka je da su zdravstvene ustanove i krizni štabovi entiteta spremni da odgovore na pojavu koronavirusa u BiH. Zaključeno je da je važno poslati poruku stanovništvu da nema razloga za paniku, da se situacija kontinuirano prati, te predlažu odgovarajuće mjere prema nadležnim vladama, koje su spremne da adekvatno odgovore.

Pojačan je epidemiološki nadzor u FBiH, a izvršen je i u kineskoj firmi angažiranoj na izgradnji Koridora Vc na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Laboratorija Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu može dijagnosticiriati novi koronavirus. Upravo su pristigli u BiH i dodatni testovi za detekciju koronavirusa koje je donirala SZO.

Nadležne institucije u FBiH su u stalnom kontaktu s ciljem provođenja pojačanog epidemiološkog nadzora i podizanja nivoa spremnosti i odgovora na eventualnu pojavu sumnjivih slučajeva. Federalno ministarstvo zdravstva je u stalnom kontaktu i sa SZO.

Pozvani su svi bh. i strani državljani koji imaju stalni ili privremeni boravak u FBiH, a koji su se unazad sedam dana vratili u BiH iz Italije, Južne Koreje i Irana da se telefonom, bez obzira imaju li simptome bolesti ili ne, jave svom nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi savjetovanja o daljnjem postupanju, te ostanu u kućnoj samoizolaciji. U slučaju pojave simptoma respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) trebaju telefonom odmah obavijestiti nadležni kantonalni zavod za javno zdravstvo.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, s ciljem sigurnosti učenika i nastavnika, preporučuje otkazivanje ekskurzija i organiziranih školskih putovanja u Italiju.

UNION BANCI KREDIT OD 15.000.000 KM ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA MLADIH

Vlada Federacije BiH je odobrila kredit Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2020. godinu u iznosu od 15.000.000 KM, s rokom dospijeća od 20 godina i fiksnom kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje.

Ova sredstva bit će korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja, a što će u značajnoj mjeri doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja stanovništva i pozitivno utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji.

Ovo će ojačati i kreditni potencijal ove banke i mogućnost ponude dugoročnih kredita stanovništvu, te doprinijeti zadržavanju društveno odgovornog pristupa kreditiranju, boljem korištenju ostalih dostupnih izvora finansiranja zbog efekata optimizacije ročne strukture aktive i pasive Banke, i višestrukom povećanju efikasnosti korištenja vlastitih izvora.

Očekuje se i značajno smanjenje troškova finansiranja i povećanje uslova za nastavak stabilnog i profitabilnog poslovanja i zadržavanje ili povećanje ukupne kreditne aktivnosti na tržištu kroz aktivnije učešće Union banke.

ŽELJEZNICAMA FBiH 5.000.000 KM

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava kapitalnog transfera namijenjenog sufinanciranju izgradnje željezničke infrastrukture, utvrđenog ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 5.000.000 KM.

Od ovog iznosa, 2.650.000 KM je predviđeno za projekt daljinskog upravljanja vučom na dionici Čapljina – Maglaj, a 2.350.000 KM predstavlja investicijsko ulaganje u gornji stroj pruge 12 na dionici stanica Zenica – stanica Lašva.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo će za svaki program zaključiti pojedinačni ugovor o načinu prijenosa sredstava, provedbi postupka javne nabavke u slučaju da radove ne izvode Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo, te izvješćivanju o utrošenim sredstvima.

Željeznice FBiH će za visinu odobrenih sredstava povećati udio državnog u osnovnom kapitalu ovog društva i o tome informirati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

ZA PROJEKTE ZAŠTITE OKOLIŠA 1.500.000 KM

Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava utvrđen na poziciji transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za Akcioni plan Strategije okoliša za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 1.500.000 KM.

Od ovoga je za nabavku dvije automatske monitoring stanice za mjerenje kvaliteta zraka (simultano mjerenje fizikalno-hemijskih pokazatelja kvaliteta zraka i meteoroloških parametara) i eksterne kalibracione jedinice, kao dijela mreže monitoring kvaliteta zraka od značaja za Federaciju BiH, planirano 500.000 KM, a korisnik ovih sredstava je Federalni hidrometeorološki zavod.

Na ime podrške boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti predviđeno je 150.000 KM. Korisnici sredstava su institucije i općine koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima u FBiH (spomenici prirode, parkovi prirode i zaštićeni pejzaži Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo Blato, Trebević, Bentbaša, pećina Vjetrenica, Tajan i drugi). Iznos od 150.000 KM planiran je za reviziju Crvene liste flore, faune i gljiva FBiH, a sredstva će implementirati Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor okoliša, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Javne nabavke su predviđene i za realizaciju 80.000 KM vrijednog programa uspostave infrastrukture za upravljanje supstancama koje oštećuju ozonski omotač i zamjenskim supstancama.

Projekti koji rješavaju problem zagađenja okoliša opasnim otpadom, a predstavljaju veliki pritisak na okoliš u FBiH, bit će sufinansirani sa 300.000 KM, a korisnici sredstava su općine na čijem području se nalazi odložen opasni otpad.

Iznos od 100.000 KM namijenjen je izradi Studije identifikacije lokacija kontaminiranih opasnim otpadom u FBiH, a i u ovom slučaju će biti proveden postupak javnih nabavki.

Sa 150.000 KM bit će sufinansirana izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini llijaš, a za nadogradnju i održavanje u testnom periodu Registra o postrojenjima i zagađivanjima u Federaciji BiH planirano je 20.000 KM.

Sva sredstva će korisnicima biti dodjeljivana u skladu sa usvojenim programom na osnovu javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

PRIHVAĆENO ZADUŽENJE OD 140.000.000 EURA ZA IZGRADNJU DVIJE DIONICE NA KORIDORU Vc

Federalna vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta Koridor Vc – Središnji dio, u iznosu do 140.000.000 eura za Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Sredstva ovog kredita bit će korištena za finansiranje izgradnje dvije nepovezane dionice Paneuropske autoceste Koridor Vc koja povezuje Mađarsku preko istočne Hrvatske i Bosne i Hercegovine s Jadranskim morem i obuhvata dionice Poprikuše – Nemila i Tarčin – Ivan.

Sredstva su Federaciji BiH odobrena s rokom otplate od 19 godina i grace periodom od šest godina i bit će na kreditnom osnovu prenesena na JP Autoceste FBiH, koje je krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju.

Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH, kao i odgovarajućeg Podugovora između Federacije BiH i JP Autoceste FBiH za ova sredstva.

Na dionici Poprikuše – Nemila bit će izgrađeno 5,5 kilometara autoceste, što uključuje tunel Golubinja u dužini od oko 3,6 kilometara i trasu autoceste dužine oko 1,9 kilometara, koja obuhvata dva vijadukta (106 i 108 metara), dva mosta, nadvožnjak i petlju Poprikuše na kojoj će biti izgrađeno naplatno mjesto i centar za kontrolu prometa.

Na dionici Tarčin – Ivan bit će izgrađeno 6,9 kilometara autoceste, koja uključuje dva mosta ukupne dužine 1,1 kilometara, odmorište, tunel Ivan u dužini od 1,8 kilometara i privremeni priključak na magistralnu cestu M-17.

KREDITI ZA OBNOVU VOZNOG PARKA ZA JAVNI PRIJEVOZ U SARAJEVU

Federalna vlada je podržala dvije inicijative da kreditnim zaduženjema kod Europske investicijske banke (EIB) od 20.000.000 eura i kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 10.000.000 eura budu osigurana sredstva za realizaciju druge faze Projekta obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika.

Cilj projekta je nastavak unaprjeđenja javnog linijskog prijevoza putnika, što je komunalna djelatnost od javnog interesa i obavlja se kao javna služba na području Kantona Sarajevo.

Vlada je prihvatila je i informacije o ovim kreditima, kao osnove za vođenje pregovora, te zadužila Federalno ministarstvo financija, te ministarstva financija i saobraćaja Kantona Sarajevo, da u timove za pregovore za imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženjima bit će donesena po okončanju pregovora sa EIB-om i EBRD-om, a krajnji dužnik po ovom kreditima je Kanton Sarajevo.

Federalno ministarstvo ministarstvo financija će Vladi FBiH pripremiti informacije o pregovorima i tekstove usaglašenih ugovora između Bosne i Hercegovine i EIB-a i i EBRD-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi sa ovim zaduženjem.

IZVJEŠTAJ O RADU VLADE FBiH U 2019. GODINI

Vlada Federacije BiH danas je usvojila izvještaj svom o radu za 2019. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentu FBiH na razmatranje.

Ovaj izvještaj je rađen u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija, a na osnovu priloga svih federalnih ministarstava dostavljenih na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

U 2019. godini federalna ministarstva su uradila 70 zakona (44 usvojeno na Vladi), šest uredbi (80 posto završeno), 23 odluke (22 usvojene na Vladi), 37 pravilnika (19 usvojeno na Vladi), dvije strategije (jedna usvojena na Vladi) i 14 ostalih dokumenata (uputstva, budžet, program javnih investicija, akcioni planovi, procedure, sporazumi, programi i planovi).

Ukupan procenat izvršenja planiranih aktivnosti na nivou Vlade FBiH je u 2019. godini iznosio 88 posto. Stopostotan učinak ostvarilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 99 postotni Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a po 98 postotni federalna ministarstva trgovine, te kulture i sporta.

O UVOĐENJU KAZNENO-POPRAVNIH ZAVODA U PRORAČUNSKE KORISNIKE

Federalno ministarstvo financija izvijestilo je danas Vladu FBiH da je postupilo po zaključku sa sjednice od 7.11.2019. godine i poduzelo neophodne aktivnosti iz okvira svoje nadležnosti kako bi svaki od sedam kazneno-popravnih zavoda u FBiH dobio status proračunskog korisnika sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju i načinu vođenja registra proračunskih korisnika proračuna u FBiH. Riječ je o kazneno-popravnim zavodima poluotvorenog tipa u Bihaću, Busovači, Tuzli, Sarajevu, Mostaru i Orašju, te Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici.

Odgojno-popravni zavod (dom) u Orašju je organizacijska jedinica Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju i nema status pravne osobe niti ima svoj identifikacijski broj dodijeljen od strane nadležne Porezne uprave FBiH, te Federalno ministarstvo financija ne može dati suglasnost za upis ovog Odgojno-popravnog zavoda u Registar proračunskih korisnika FBiH niti utvrditi njegov status kao proračunskog korisnika.

U sljedećem razdoblju će Federalno ministarstvo financija organizirati obuku za zaposlenike KPZ-ova za rad i unos podataka, uz kontrolu i nadzor Federalnog ministarstva pravde.

INFORMACIJA O NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta o namjenskom utrošku sredstava prikupljenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću i dodijeljenih korisnicima za oblasti „Promoviranje kulture” i “Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate”.

Za „Promoviranje kulture” zaključeno je 106 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 245.547,61 KM, a za “Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate” 51 ugovor u iznosu od 189.000 KM, što ukupno iznosi 434.547,61 KM.

Od 105 potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz oblasti „Promoviranje kulture” 94 korisnika su opravdala sredstva, jedan projekt je u toku, a 10 korisnika uopće nije dostavilo izvještaj o namjenskom utrošku sredstava što procentualno iznosi 90 posto opravdanih sredstava.

Iz oblasti „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta“ su od 51 potpisanog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava svi korisnici opravdali dodijeljena sredstva.

SAGLASNOST NA PRIJEDLOG LISTE PRIORITETNIH ZADATAKA ZA DEMINIRANJE

Vlada FBiH je prihvatila informaciju s mišljenjem Federalne uprave civilne zaštite i dala saglasnost na Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2020. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Federalna vlada od Komisije za deminiranje u BiH zahtijeva da poduzme neophodne aktivnosti na donošenju jedinstvenog Standarda za protivminske aktivnosti u BiH koji bi objedinio postojeće i bio upotpunjen nedostajućim poglavljima.

Vlada zahtijeva od Centra za uklanjanje mina u BiH da, u saradnji sa entitetskim civilnim zaštitama, inicira donošenje novih zakonskih rješenja iz oblasti deminiranja.

Komisiji za deminiranje u BiH i Centru za uklanjanje mina u BiH upućen je i zahtjev da sve aktivnosti, koje se u potpunosti ili samo jednim dijelom odnose na Federaciju BiH, koordinira s Federalnom upravom civilne zaštite kao upravom nadležnom za upravne, stručne i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja u koje spada i deminiranje.

Vlada zahtijeva od Centra za uklanjanje mina u BiH da prihvati i one prioritete za deminiranje koji nisu navedeni u predloženoj listi, a koje naknadno, u skladu sa odgovarajućim razvojnim i drugim planovima, predlože Vlada FBiH, vlade kantona, općinski, odnosno gradski načelnik, Federalna uprava civilne zaštite ili Centar za uklanjanje mina u BiH, a za čije su se deminiranje stvorili uslovi koji u vrijeme usvajanja liste nisu postojali.

O STANJU U ŽELJEZNICAMA FEDERACIJE BiH

Federalna vlada je prihvatila informaciju o funkcionisanju Uprave JP Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u periodu od 2017. do 2020. godine,

Zadužila je Nadzorni odbor Željeznica FBiH da pokrene proceduru za utvrđivanje odgovornosti osoba koje svojim aktivnostima onemogućavaju provođenje odluka Nadzornog odbora o razrješenju i imenovanju članova Uprave Željeznica FBiH.

Vlada je ponovo zadužila Nadzorni odbor Željeznica FBiH. Sarajevo da postupi po njenom zaključku od 17.2.2016. godine, kojim je zadužen da poništi konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave Željeznica FBiH objavljen u dvoje dnevnih novina, da raspiše novi.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacije je zaduženo da Vladi FBiH dostavi izvještaj o radu Nadzornog odbora Željeznica FBiH, s taksativnim pregledom stepena realizacije odluka i zaključaka Federalne vlade za period 2106.-2020. godina. Zatraženo je i utvrđivanje odgovornosti članova Nadzornog odbora za nepostupanje po odlukama i zaključcima Vlade FBiH.

INFORMACIJA O REVIZIJI PRIVATIZACIJE

Agencija za reviziju privatizacije u FBiH upoznala je danas Federalnu vladu o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period juli ­ decembar 2019. godine.

Revizijom je u drugoj polovini prošle godine bilo obuhvaćeno osam privrednih preduzeća: JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla, Polihem d.d. Tuzla, Rudnici Boksita d.d. Jajce, FAMOS d.d. Sarajevo, Saniteks d.d. Velika Kladuša, Energopetrol d.d. Sarajevo, Teppsa Holding d.o.o. Sarajevo i Unis Coming d.o.o. Bugojno.

Također, revizija je provedena u Kreditnoj banci d.d. Tuzla, BH banci d.d. Sarajevo i Posavskoj banci d.d. Orašje.

Informacija Agencije za reviziju privatizacije bit će upućena Parlamentu FBiH.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Federalna vlada je razmatrala inicijativu za uvrštavanje indikacije koja se odnosi na Multifokalnu motornu neuropatiju kao oboljenje na listu lijekova Fonda solidarnosti u dijelu humani imunoglobulini, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Azra Hadžić Bećirspahić. U izjašnjenju Vlade je navedeno da realizacija ovakve inicijative podrazumijeva ispunjavanje brojih preduslova koji ne zavise od Federalnog ministarstva zdravstva, niti Vlade Federacije BiH ili Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, već je u isključivoj nadležnosti proizvođača lijekova odnosno nosilaca odobrenja.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o izmjenama Statuta Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Data je preporuka za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Petre Jakić, rođene u Splitu, državljanke Republike Hrvatske. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru te stekla zvanje magistar novinarstva. Odlukom Senata ovog sveučilišta izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent.

Federalna vlada je usvojila informaciju o skladištenju dizel goriva Federalne direkcije robnih rezervi.

Danas su usvojeni panovi poslovanja javnih preduzeća Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2020. godinu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Nadzornom odboru JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti za razrješenje članova Uprave – izvršnih direktora, zbog isteka mandata, te za imenovanje na ove pozicije, na mandatni period od četiri godine, Zorana Tabaka (izvršni direktor za proizvodnju električne energije), Ilije Bakalara (izvršni direktor za distribuciju električne energije), Ivice Prskala (izvršni direktor za opskrbu električnom energijom), Ante Tutiša (izvršni direktor za ekonomske poslove), Roberta Leske (izvršni direktor za pravne poslove) i Drage Bage (izvršni direktor za razvoj).

Federalna vlada je Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje članova Uprave ovog privrednog društva, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Admira Andelije za vršioca dužnosti generalnog direktora, te vršilaca dužnosti izvršnih direktora Senada Sarajlića (za proizvodnju), Ružice Burić (za pravne poslove i ljudske resurse), Senada Salkića (za kapitalne investicije), Muhameda Ražanice (za ekonomske poslove), Elvira Lojića (za distribuciju) i Zlatana Planinčića (za snabdijevanje i trgovinu), na period do 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure-

Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Alema Omerhodžića i Kadrije Kolića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Prethodna saglasnost data je i za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora BNT-TMiH d.d. Novi Travnik, zbog isteka mandata, kao i na prijedlog za imenovanje Emira Letića i Lejle Skopljak za vršioce ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Date su prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Binasa d.d. Bugojno, zbog isteka mandata, kao i na prijedlog da, uime državnog kapitala, na ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, budu imenovani Mehrid Omerinović i Orhana Burek.

Prethodne saglasnosti date su i za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Pretisa d.d. Vogošća, zbog isteka mandata, te za imenovanje Mehmeda Konakovića i Sanjina Čekića za vršioce ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Nakon prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Operatora – Terminali Federacije do.o. Sarajevo za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti predsjednika Uprave i člana Uprave, Vlada je prethodnu saglasnost dala za imenovanje Hermedina Zornića za predsjednika, a Slavena Zeljke za člana Uprave ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.

Utvrđeni su i kriteriji o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnog odbora finansijsko-informatičke agencije, te imenovana Komisiju za provođenje konkursne procedure.

Nakon što je danas Zufera Derviševića, zbog ispunjavanja zakonskih uslova za penzionisanje, razrješila dužnosti glavnog inspektora Finansijske policije, zaključno sa 13.4.2020.godine, Vlada je za vršioca ove dužnosti, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, a u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH, imenovala Amela Topalovića.

Federalna vlada je Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog društva, te za imenovanje Ljube Pravdića za v.d. direktora, a Nijaza Hadžikadunića i Bekira Isakovića za izvršne direktore, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do 12 mjeseci, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje