Utorak, 20. Februara 2024.
Tuzlanski.ba logo

Vijeće Ministara BiH: Kredit od 92,3 miliona eura za reformu zdravstvenog sistema u BiH

Preuzmite sliku

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju milion KM iz tekuće pričuve Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu u svrhu saniranja posljedica poplava u Bosni i Hercegovini, i to tako da se po 500.000 KM odobrava za najugroženije općine i gradove u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj.

Raspodjela sredstava bit će utvrđena naknadno, drugom odlukom, sukladno stepenu ugroženosti i prioritetima koje će utvrditi Ministarstvo sigurnosti BiH u suradnji s nadležnim entitetskim institucijama.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s Osnovama za njegovo zaključivanje.

Osnovni cilj programa je podrška finansiranju razvojne politike (DPF1) zdravstvenog sektora u iznosu 92,3 miliona eura, a koji je ključni dio sveukupnog programa reforme radi dugoročne finansijske održivosti zdravstvenog sistema u BiH i unapređenja kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvenih ishoda.

Sredstva zajma će biti alocirana Federaciji Bosne i Hercegovine 55.380.000,00 eura i Republici Srpskoj 36.920.000,00 eura. Rok otplate zajma je 18 godina, uključujući pet godina grejs perioda.

Prijedlog sporazuma o zajmu bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

Ratifikacija Dodatka sporazuma između BiH i Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Dodatka Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici.

Dodatak Sporazumu potpisali su 21. marta 2023. godine u Zagrebu ministar komunikacija i prometa BiH, Edin Forto, i ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Oleg Butković. Njime se omogućava uvrštavanje mostova kod Gradiške i Svilaja u mostove na koje se odnose odredbe Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade RH o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici.

 • Ratifikacija Sporazuma o energetskom paketu EU za BiH

  Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o financiranju godišnjeg akcijskog plana u prilog paketu za energetsku potporu za Zapadni Balkan u korist Bosne i Hercegovine za 2023. godinu između Europske unije, koju predstavlja Europska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

  Sporazum o finansiranju godišnjeg akcijskog plana u prilog paketu za energetsku potporu za Zapadni Balkan u korist Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, vrijedan 70 miliona eura, u potpunosti finansira Europska unija, s ciljem ublažavanja socioekonomskih posljedica energetske krize koja je izazvala rast cijena energije te za poticanje održive privrede na načelu niskih emisija ugljika i otpornosti na klimatske promjene.

  Isplata neraspoređenih grant sredstava za izgradnju dionice Svilaj – Odžak na Koridoru Vc

  Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, donijelo je Odluku o isplati neraspoređenih grant sredstava po Sporazumu o investicijskom grantu zaključenom između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke 27. 4. 2017. godine za projekt Koridor Vc “Izgradnja dionice autoceste Svilaj – Odžak”.

  Ovom odlukom se odobrava isplata preostalih grant sredstava u iznosu od 3.314.746,34 eura konvertiranih u KM.

 • Prema Odluci, dio sredstava u iznosu od 1.432.753,58 eura, koji se odnosi na troškove izgradnje dijela autoceste od Svilaja do Odžaka, raspoređuje se provedbenom subjektu JP “Autoceste Federacije BiH”.

  Dio sredstava u iznosu od 1.868.950,56 eura, koji se odnosi na troškove izgradnje prekograničnog mosta preko rijeke Save u Svilaju na sjevernoj granici s Hrvatskom, raspoređuje se Ministarstvu komunikacija i prometa BiH kao provedbenom subjektu, a dio sredstava u iznosu od 13.042,20 eura, koji se odnosi na troškove izgradnje graničnog prijelaza Svilaj, raspoređuje se provedbenom subjektu Upravi za neizravno oporezivanje BiH.

  Ukupna grant sredstva po ovom sporazumu iznose 20.757.726,52 eura, a do sada je isplaćeno 17.442.980,18 eura.

  Informacija o realiziranim aktivnostima u okviru izrade programa integriranja BiH u EU

  Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za europske integracije BiH, usvojilo je Informaciju o realiziranim aktivnostima u okviru izrade Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i upoznalo se sa Izvještajem o realiziranim aktivnostima u okviru izrade Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

  Zadužene su sve nadležne institucije BiH i pozvane vlade entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH da u najkraćem roku finaliziraju sve planirane aktivnosti na izradi Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

  Postizanje boljih rezultata u radu mehanizma koordinacije, uključujući izradu Programa integriranja BiH u Europsku uniju, jedan je od 14 ključnih prioriteta koje je Europska komisija navela u Mišljenju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, a ponovila prilikom preporučivanja dodjeljivanja statusa kandidata BiH.

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje