Utorak, 16. Aprila 2024.
Tuzlanski.ba logo

TK broji 431.938 stanovnika: Sve veći udio populacije starije od 65 godina

Preuzmite sliku

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na 38. redovnoj sjednici prihvatila Izvještaj o razvoju Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Ovo je dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata, i ovo je šesti po redu izvještaj koji je pripremljen sa ciljem praćenja i analize stepena društveno-ekonomskog razvoja i strukturnih izazova u Tuzlanskom kantonu.

Analizirajući demografske pokazatelje, možemo zaključiti da je prema broju stanovnika Tuzlanski kanton i dalje najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa 431.938 stanovnika, što čini 20,03% stanovnika FBiH.

Negativni prirodni priraštaj, kao i migracijski tokovi, predstavljaju ključne izazove za demografsku stabilnost Kantona.

Starosna struktura stanovništva ukazuje na proces intenzivnog starenja, sa sve većim udjelom populacije starije od 65 godina.

Kretanja ekonomskih aktivnosti su u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini zabilježila porast što ukazuje da se pokazatelji vraćaju na trend prije pojave pandemije Covid 19.

U Tuzlanskom kantonu broj zaposlenih je u 2022. godini porastao na 101.192, dok je broj nezaposlenih smanjen na 68.973 lica. Stopa zaposlenosti je porasla na 33,9 %, prosječna plaća je porasla na 1.022 KM, dok je stopa nezaposlenost nastavila trend opadanja iz prethodnih godina i iznosi 40,5%.

Broj poslovnih subjekata na području Tuzlanskog kantona je također porastao i u 2022 godine je na Tuzlanskom kantonu bilo 21.417 poslovnih subjekata, te taj broj učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u FBiH sa 17,8%. Iako je porastao uvoz u odnosu na 2021. godinu, izvoz je takođe bilježio značajnije povećanje, te je u 2022. godini vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona iznosila preko 2,7 milijardi KM.

Shodno tome je pokrivenost uvoza izvozom zabilježila rast, te iznosila 89,60% što govori u prilog stabilnom rastu ekonomije Tuzlanskog kantona, prateći trendove ekonomskog razvoja i povećanja životnog standarda.

U 2022. godini u Tuzlanskom kantonu ostvaren je rast ukupnog fizičkog obima industrijske proizvodnje za 1,3%, najviše u oblasti Prerađivačke industrije, što pokazuje snažan oporavak industrije i njezin doprinos stabilizaciji ekonomije.

Kada je u pitanju implementacija Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, pregledom podataka o implementaciji razvojnih aktivnosti i projekata u 2022. godini, evidentno je da su se poduzimale aktivnosti u svih planiranih 228 razvojnih projekata i aktivnosti.

Ukupna vrijednost uloženih sredstava po svim osnovama iznosi 189.212.654 KM ili 90,2% u odnosu na ukupan iznos planiranih sredstva u 2022. godini. Iako je procenat realizacije manji nego u 2021. godini, kada je iznosio 125,28% u odnosu na ukupan iznos planiranih sredstva u 2021. godini, nominalno posmatrano je ukupan iznos realizovanih sredstava za 58.847.059 KM veći od realizovanog iznosa u 2021. godini, kada je iznosio 118.011.843 KM.

Na osnovu izvršene analize razvojnih pokazatelja i provedbe Strategije razvoja Tuzlanskog kantona koja obuhvata planski period 2021-2027. godina, definisan je i set preporuka koji bi trebali doprinijeti unapređenju provedbe Strategije, te kreiranja snažnijeg doprinosa integriranom razvoju Kantona.

Kao privredno najpotentnijem Kantonu u Federaciji BiH, ključan aspekt razvoja predstavlja ekonomsko osnaživanje, koja obuhvata poticanje rasta malih i srednjih preduzeća, unapređenje poslovnog okruženja i kreiranje programa koji će podržati inovacije i razvoj poduzetništva.

Posebna pažnja treba biti usmjerena na povećanje stope zaposlenosti, te smanjenje stope nezaposlenosti kroz usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada, a koje može biti postignuto razvojem novih kurikuluma, jačanjem veza između obrazovnih institucija i privrede, te poticanjem mladih na dalje obrazovanje i specijalizacije.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje