Četvrtak, 23. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Savjet ministara: Nema saglasnosti o usvajanju strategije za borbu protiv korupcije

Preuzmite sliku

Savjet ministara danas u drugom krugu glasanja nije donio odluku o usvajanju Stategije za borbu protiv korupcije 2020-2024 i Akcionog plana za njeno sprovođenje, koju je predložila Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

U izjašnjavanju o ovoj odluci bilo je pet glasova “za” i isto toliko “protiv”.

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, uz osam glasova “za” i dva “protiv”, nije donesena odluka o izmjeni i dopunama odluke o vizama, kao ni odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki, saopšteno je iz Savjeta ministara.

O ovim odlukama Savjet ministara izjasniće se ponovo u drugom krugu glasanja.

Savjet ministara, uz osam glasova “za” i dva “protiv”, nije u prvom krugu glasanja donio odluku o dopuni odluke o imenovanju ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, te će se o ovoj tački ponovo izjasniti u drugom krugu glasanja.

Savjet ministara upoznat je o obaviještenju Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ o isteku mandata sa urgencijom za pokretanje procedure za izbor i imenovanje direktora UIO, te u drugom krugu glasanja uz sedam glasova “za” i tri “protiv” nije postigao saglasnost da bude raspisan javni konkurs za ovu poziciju.

Na prijedlog Generalnog sekretarijata, Savjet ministara usvojio je i dostaviće Parlamentarnoj skupštini BiH svoj izvještaj o radu za 2020. godinu, koju je obilježila pandemija virusa korona.

“BiH je tokom prošle godine, uprkos pandemiji kovida 19, uspjela da sačuva makroekonomsku i fiskalnu stabilnost”, navedeno je u ovom izvještaju, uz napomenu da su raniji planovi revidirani i konstantno usklađivani sa svakodnevnim izazovima sa kojima se Savjet ministara susretao u skladu sa svojim nadležnostima.

Najvažniji zadatak Savjeta ministara u prošloj godini bio je da, u koordinaciji sa drugim nivoima vlasti u BiH, nađe blagovremene i adekvatne mjere, koje će u prvom redu sačuvati živote i zdravlje građana, a ujedno i sačuvati realni sektor i zaposlenost.

U saopštenju je navedeno da je budžetskim uštedama i promjenama strukture javne potrošnje Savjet ministara stvorio fiskalni prostor za odgovor na pandemiju, podržavajući sve nivoe vlasti u BiH.

“U fokusu rada Savjeta ministara u procesu evropskih integracija bilo je ispunjavanje obaveza za dobijanje kandidatskog statusa, što je dovelo do otvaranja novog odnosa između BiH i EU”, navedeno je u saopštenju.

Namjera Savjeta ministara da je bude integracioni faktor u odnosima unutar BiH, što je i potvrđeno kroz dosadašnji rad i u 2020. godini jer su odnosi entitetskih vlasti i vlasti na nivou BiH značajno unapređeni koordinacijom različitih politika.

Savjet ministara je u prošloj godini održao 36 sjednica, od čega 17 vanrednih, te je razmotreno 935 tačaka dnevnog reda.

Utvrđena su tri prijedloga zakona, usvojene su tri strategije, doneseno je 149 odluka, utvrđena su 42 prijedloga ugovora, sporazuma, protokola i memoranduma i 20 prijedloga osnova za zaključivanje međunarodnih ugovora, a usvojeno je i 180 informacija iz različitih oblasti i 76 izvještaja.

Savjet ministara je, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, donio odluku o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije, s ciljem podizanja efikasnosti rada ovih operativnih tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.

Donošenjem jedne, umjesto ranije dvije odluke kojima se reguliše rad radnih grupa zaduženih za tehničku finalizaciju dokumenata i participaciju u procesu programiranja sredstava pomoći EU, biće olakšan njihov rad i unapređena operativnost, naročito imajući u vidu poseban način odlučivanja koji važi u radnim grupama, a koji je ustanovljen Odlukom o sistemu koordinacije.

Članovi ovih radnih grupa su predstavnici nadležnih institucija svih nivoa vlasti u BiH, a na ovaj način biće uspostavljeno 36 radnih grupa u skladu sa pravnom tekovinom EU i kriterijumima pristupanja.

Savjet ministara upoznat je o Akcionom planu Ministarstva pravde za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u pojedinačnim predmetima “Zornić”, “Sejdić i Finci”, “Pilav”, te “Pudarić protiv BiH”.

Na sjednici je konstatovano da je formirana Interresorna radna grupa, koja radi na izmjenama Izbornog zakona u BiH.

Prethodno je Savjet ministara upoznat o Odluci Komiteta ministara Savjeta Evrope od 11. marta ove godine o izvršenju odluke Evropskog suda za ljudska prava iz grupe predmeta “Sejdić i Finci protiv BiH” i o Informaciji o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Pudarić protiv BiH”.

Na prijedlog Ministarstva inostranih poslova data je saglasnost za imenovanje potpukovnika Atile Šandora za vojnog atašea Mađarske u BiH sa sjedištem u Sarajevu.

Savjet ministara je, na prijedlog Ministarstva inostranih poslova, dao saglasnost za glasanje državljana Bugarske koji borave na teritoriji BiH, povodom održavanja izbora za Narodnu skupštinu Bugarske.

Na današnjoj sjednici data je i saglasnost za glasanje državljana Irana, koji borave na teritoriji BiH, povodom predsjedničkih izbora u Iranu.

Bugarski građani u BiH mogu da glasaju 11. jula ove godine u Ambasadi Bugarske u Sarajevu od 7.00 do 20.00 časova, dok će glasanje za predsjedničke izbore u Iranu biti održano u iranskoj Ambasadi u Sarajevu 18. jula, u terminu od 9.00 do 16.00 časova.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , , ,