Subota, 20. Aprila 2024.
Tuzlanski.ba logo

Održana 27. redovna sjednica Vlade TK: Formiran savjet za nauku i tehnologiju

Preuzmite sliku

Formiran Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju.

Na danas održanoj sjednici Vlada je imenovala Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju. Ovo je stručno i savjetodavno tijelo Vlade TK u sistemu naučnoistraživačke djelatnosti i tehnološkog razvoja, a u naredne četiri godine činit će ga osam predstavnika naučnih radnika i jedan predstavnik privrede. Predsjednik ovog tijela je Vedad Pašić, a članovi su Bahrija Umihanić, Jasmina Husanović, Dženeta Omerdić, Alma Dizdarević, Midhat Jašić, Nermin Sarajlić, Nijaz Tihić, te Senad Karić kao predstavnik privrede.

Savjet će, između ostalog, pratiti stanje i razvoj naučnoistraživačkog rada i tehnološkog razvoja u Kantonu i predlagati mjere za unaprjeđivanje, davati preporuke s ciljem razvoja naučnoistraživačke infrastrukture i obuke nove generacije naučnika, predlagati mjere za afirmaciju i napredovanje naučnoistraživačkog kadra i naučnoistraživačkog rada, predlagati način finansiranja naučnoistraživačkog rada, kao i naučnoistraživačke projekte od interesa za Kanton, kao i projekte za jačanje kapaciteta i poboljšanja uslova istraživanja i razvoja i sl. Imenovanjem ovog tijela Vlada ispunjava obavezu iz Zakona o naučnoistraživačkom radu.

Ostale odluke

Vlada je danas pristupila dodjeli koncesije, u postupku po samoinicijativnoj ponudi pravnog lica JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići za zahvatanje vode iz izvorišta „Krabašnica“ i „Studešnica“ za vodosnabdijevanje općine Banovići. Kao koncesor je određeno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije.

Prema dostavljenom zahtjevu danas je Vlada odobrila 1.000,00 KM Društvu fizičara u Federaciji BiH, kao pomoć učešću ekipe Bosne i Hercegovine na 51. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, koja će se održati u drugoj polovini jula ove godine. Sa područja našeg kantona u ekipi Bosne i Hercegovine nastupit će Ismail Brkić, učenik Behram-begove medrese u Tuzli.

Vlada je odobrila i 875.278,69 KM Razvojnom programu Ujedinjenih nacija (UNDP), na ime Projekta „Odgovor na COVID-19“ u Bosni i Hercegovini, za Nabavku opreme za Tuzlanski kanton, a prema potpisanom Sporazumu o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Tuzlanskog kantona.
Također, Vlada je odobrila 6.000,00 KM UG „Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona“ za sufinansiranje manifestacije „Obilježavanje međunarodnog dana porodice i promocija profesije socijalnog rada izradom projektnog nacrta za mapiranje porodica sa više djece pogođenih siromaštvom“.

Vlada je danas izmijenila i dopunila Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH, te osigurala sredstva neophodna za za tekuće finansiranje Kantonalne agencije za privatizaciju. Bez obzira na usporen proces privatizacije, ovi procesi još nisu okončani, a cijeneći obim trenutnih aktivnosti koje se odnose na aktivnosti iz oblasti pasivnog podbilansa, aktivnosti u vezi sudjelovanja u parničnim sporovima i reviziji privatizacije, kao i činjenici da se u registru za privatizaciju nalaze 37 preduzeća, 3 poslovna prostora preduzeća iz Republike Srpske i 10 poslovnih prostora preduzeća iz Brčko Distrikta, jasna je neophodnost i značaj funkcionisanja Kantonalne agencije za privatizaciju.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Evropskog univerziteta Kallos Tuzla o konačnom broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2021/22. godini. Također, prethodna suglasnost je data i na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra“ Tuzla, o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2021/22. godini.
Danas je Vlada stavila van snage Odluku o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona, ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija.

Na danas održanoj sjednici Vlada je razmatrala prigovore na razrješenja Zorana Jovanovića i Amela Mehanovića, te ih odbila kao neosnovane.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla, privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Zaštićani pejzaž „Konjuh“ Banovići, te donijela više rješenja o imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , ,