Nedjelja, 16. Juna 2024.
Tuzlanski.ba logo

Novi zakon pred Parlamantom: Smanjuju se troškovi kod zaposlenih s većim primanjima

Preuzmite sliku

U skladu s ciljevima i fokusom Reformske agende, poslanici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta sutra bi se trebali očitovati o novim zakonskim rješenjima koji se odnose na porez na dohodak i doprinose.

Svrha zakona o porezu na dohodak je “osigurati javni prihod za budžete kantona, kroz namet poreza na dohodak fizičkim licima rezidentima Federacije i nerezidentima koji ostvaruju dohodak na teritoriji Federacije”. Namjera Vlade FBiH je, kao predlagača zakona, da se smanji porez na niska primanja i proširi osnovica dohotka za do sada neoporezive naknade i prihode.

“S ciljem zaštite dohotka iz osnove radnog odnosa, a koji su u iznosi ispod 700 KM na mjesečnom nivou, uvodi se lični odbitak koji će se odraziti kao nulta stopa poreza na dohodak na primanja do 700 KM. Na ovaj način uposlenici sa primanjima do 700 KM oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak”,  stoji u obrazloženju Nacrta zakona o porezu na dohodak.

Proširenje poreske osnovice, predviđa se, na način da se uključuju naknade na ime toplog obroka, prijevoza i regresa prilikom obračuna poreza, koje dosad nisu bile oporezovane niti su na njih plaćali doprinosi iz kojih zaposlenik stiče pravo na penziju ili na zdravstvo ili na naknadu prilikom prestanka rada.

Pored toga, predloženo je smanjenje stope doprinosa koju su dosad plaćali poslodavci sa 41,5 posto na 33 posto, što će uticati na zadržavanju istih troškova poslodavca na minimalnim primanjima zaposlenih, ali će se smanjivati njegovi troškovi kod zaposlenih sa većim primanjima.

Obračun poreza na dohodak će se vršiti na način da se od ukupnog prihoda umanje obavezni doprinosi od 33 posto i lični odbitak od 700 KM mjesečno, i na tako dobivenu osnovicu primijene stope poreza.

Porez na dohodak će se obračunavati primjenom progresivnih poreznih stopa – 13 posto na iznos osnovice do 800 KM mjesečno ( 9.600 godišnje), i po stopi 20 posto na razliku osnovice veće od 800 KM mjesečno (više od 9.600 godišnje).

Primjenom navedenih stopa, Vlada Federacije BiH smatra da se postiže „fer i pravičan raspored poreznog tereta, jer će zaposleni s višim primanjima plaćati i više poreza, a zaposleni s niskim primanjima plaćati manje poreza na dohodak“.

Donošenje novog zakona o porezu na dohodak predloženo je budući da se izmjene i dopune odnose na više od 50 posto postojećeg teksta Zakona, koji je u primjeni iskazao niz slabosti, što se najviše ogleda u uskoj i fleksibilnoj poreznoj osnovici dohotka te nedorečenosti pravne norme.

Uz navedena zakonska rješenja, poslanici će na dvodnevnom zasjedanju razmatrati i nacrte zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, te Prijedlog Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2017. godinu i predložena zaduženja kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Razvojnu politiku javnih finansija i Projekt podrške zapošljavanju.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje