Utorak, 21. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Institucije u BiH nemaju praksu objavljivanja budžetskih podataka na webu

Preuzmite sliku

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN), prezentovao je nalaze monitoringa reforme javne uprave u oblasti upravljanja ljudskom resursima i transparentnosti, integriteta i odgovornosti.

Nalazi monitoringa svjedoče o veoma skromnim rezultatima javne uprave u oblasti transparentnosti, integriteta i odgovornosti, saopćili su iz TI BiH. Informacijama od javnog značaja se pristupa reaktivno, putem zahtjeva za pristup, a pojam proaktivne transparentnosti je slabo poznat institucijama, koje jako malo napora ulažu u bolju preglednost i vidljivost informacija.

Institucije, pokazalo je istraživanje, nemaju praksu izdvajanja i objavljivanja budžetskih podataka i podataka o izvršenju budžeta na svojim web stranicama.

Od 20 institucija, samo su dvije (jedna sa BiH i jedna sa FBiH nivoa) usvojile plan integriteta. U Republici Srpskoj, sam pojam ”plan integriteta” poznat je tek u jednoj instituciji, što pokazuje da se još uvijek zabrinjavajuće malo čini na prevenciji korupcije.

Na to sve, mali broj pokrenutih disciplinskih postupaka je zabilježen na svim nivoima, što pokazuje da ni represivni mehanizmi ne funkcionišu u adekvatnoj mjeri, istaknuto je tokom prezentacije. U upravljanju ljudskim resursima, problem i dalje predstavljaju netransparentni procesi zapošljavanja.

Sistem planiranja potreba za ljudskim resursima je slabo razvijen – planiranje je na kvantitativnoj osnovi, dok se o profilu potrebnih ljudi vrlo malo vodi računa.

Napredak je vidljiv u oblasti analize i klasifikacije radnih mjesta, ali postojeći opisi svojim sadržajem i strukturom ne zadovoljavaju potrebe moderne uprave.

Praksa praćenja i ocjenjivanja rada zaposlenih nikad nije na pravi način shvaćena, a onda ni prihvaćena od rukovodilaca u upravnim strukturama, što najjasnije ukazuje na nedostatak menadžerskih i liderskih sposobnosti onih koji su na rukovodnim mjestima.

Lejla Ibranović, v.d. izvršnog direktora Transparency International BiH, istakla je da je cilj monitoringa ukazati na konkretan uticaj provedenih aktivnosti i uloženih resursa u reformske procese, te da nalazi pokazuju da reforme ni po dubini, ni po obimu nisu ostvarile adekvatne rezultate, uzimajući u obzir uložene resurse u prethodnih nekoliko godina.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje