Subota, 2. Marta 2024.
Tuzlanski.ba logo

Federalna uprava policije dobit će borbena oklopna vozila za 1,4 mil. KM, evo ko će ih isporučiti

Preuzmite sliku

Federalna uprava policije je nakon objavljenog javnog poziva za nabavku borbenih oklopnih vozila odabrala i isporučioca.

Za predmetnu nabavku za Fazu III zaprimljena je jedna ponuda i to od ponuđača KM TRADE d.o.o. Visoko.

Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača KM TRADE d.o.o. Visoko sa cijenom od 1.282.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.499.940,00 KM sa PDV-om, a vodeći se kriterijima iz Tenderske dokumentacije, u ekonomskom i tehničkom smislu zadovoljava zahtjeve ugovornog organa, te je shodno tome dala preporuku da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Komisija je u toku postupka nabavke zaprimila zahtjev za učešće u predmetnoj nabavci od ponuđača KM TRADE d.o.. Visoko, Danial S d.o.o. Tešanj i SHOT d.o.o. Zenica. Dana 12.9.2022. godine uputila Pozive kvalifikovanim ponuđačima za dostavljanja početnih ponuda, piše Akta.ba.

U skladu sa navedenim rokom ponuđači KM TRADE d.o.o. Visoko i Danial S d.o.o. Tešanj su dostavili početne ponude.

Komisija je uvidom u gore navedene ponude konstatovala da ponuđač KM TRADE d.o.o. Visoko ispunjava sve tražene uslove iz Tenderske dokumentacije sa cijenom 1.282.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.499.940,00 KM sa PDV-om

Nadalje, Komisija je konstatovala da je ponuđač Danial S d.o.o. Tešanj dostavio ponudu, ali nepotpunu, u smislu nedostatka tražene dokumentacije, a ogleda se u ne dostavljanju certifikata ili izvještaja iz kojeg je vidljivo da stakla zadovoljavaju standard EN 1063 nivo BR-7, kao i da nije dostavio certifikat ili izvještaj iz kojeg je vidljivo da metalni paneli zadovoljavaju standard EN 1063 nivo BR-7. Ponuđač Danial S nije popunio tehničku specifikaciju koja je sastavni dio obrasca za cijenu početne ponude u skladu sa tačkom 5. obrasca. Također, isti obrazac nije potpisan na predviđenom mjestu.

Nadalje, u početnoj ponudi ponuđača Danial S u dijelu proizvođačka deklaracija nije dostavljeno da vozilo posjeduje TD tražene dijelove.

Ponuđač Danial S dostavio je početnu ponudu za Nabavku borbenih oklopnih vozila sa cijenom 1.281.196,58 KM bez PDV-a, odnosno 1.499.999,00 KM sa PDV-om.

Komisija je utvrdila niz nedostataka u ponudi ponuđača Danial S, te je iz navedenog razloga ponuđač Danial S pismeno obavješten da se sa istim neće pregovarati.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje