Četvrtak, 30. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Auto-cesta Tuzla-Brčko-Orašje među prioritetima Vlade Federacije BiH

Preuzmite sliku

Izgradnja autoceste Brčko – Tuzla, kao dionice autoceste Beograd – Sarajevo, elektrifikacija pruge Doboj – Tuzla – Brčko – Vinkovci, te plinski koridor Kladanj – Tuzla – Brčko – Orašje – Županja bile su teme današnjeg sastanka održanog u Brčkom. 

Sastanku su prisustvovali i premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić i ministra trgovine, turizma i saobraćaja Hamze Bešića sa premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem, premijerom Posavskog kantona Đurom Topićem kao i drugih institucija relevantnih za realizaciju ovih projekata. Domaćin današnjeg susreta, kojem su prisustvovali i direktori JP Autoceste FBIH, JP Željeznice FBiH i BH Gas, bio je gradonačelnik Brčko Distrikta BiH Esed Kadrić.

Kada je u pitanju izgradnja autoceste raspisan je tender za doradu idejnog projekta i izradu glavnog projekta autoceste Tuzla – Orašje, dionica Mihatovići  petlja do Maoče, odnosno do ulaza u Brčko Distrikt. U Tuzlanskom kantonu već postoji prostorno planska dokumentacija što je osnov za dalji rad na izradi projektne dokumentacije, kazali su danas iz federanih institucija, a Distrikt će uskoro usvojiti izmjene prostornog plana čime će se stvoriti pretpostavke za izradu projektne dokumenacije za ove projekte na teritoriju Brčko Distrikta.

Također, danas je predstavljen i plan elektrifikacije pruge Doboj – Tuzla – Brčko – Vinkovci. Zakjučeno je da JP Željeznice FBiH odmah pokrenu aktivnosti i da u Planu poslovanja za 2022 g. predvide sredstava za izradu projekata elektrifikacije ovog željezničkog pravca. Ono što je značajno istaknuti jeste da je realizacija ovog projekta neovisna je o već iniciranom projektu modernizacije pruge Sarajevo – Žepče – Banovići – Tuzla.

“S obzirom na višedecenijsku potpunu blokadu Tuzlanskog kantona današnji sastanak smatram velikim iskorakom. Prvi projekat je od ogromnog značaja, s obzirom da mi nemamo niti jedan metar autoputa, niti brzih cesta, a i sama mreža magistralnih cesta je jako oskudna. Jako je bitno da smo danas definirali i neke rokove za izradu projektne dokumentacije. To je pokazatelj da zaista idemo prema konkretizaciji. Elektrifikacija željezničke pruge Doboj – Tuzla – Brčko je za naš kanton jako bitna s obzirom na energetsko – rudarski i privredni potencijal. Zajedno sa autocestom time ćemo na značajan način znatno smanjiti putne i druge prateće troškove, odnosno povećati konkurentnost naših preduzeća“, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić, akcentirajući da je veoma bitno da projekat elektrifikacije pruge Doboj – Tuzla – Brčko, ni u kojem smislu ne znači zanemarivanje drugog željezničkog projekta, a to je modernizacija pruge Sarajevo – Žepče – Banovići – Tuzla.

Današnji sastanak donio je i novi ideju u oblasti energetike. Radi se o izgradnji plinskog koridora Kladanj – Tuzla – Brčko – Orašje – Županja, kao treće spojne trase između plinovoda u FBiH i plinskih koridora u okruženju. Ova trasa po svojim karakteristikama ima mogućnost snabdjevanja velikog broja potencijalnih konzumenta, obzirom na brojne privredne subjekte i stanovništvo. Današnji zaključak je da će BH Gas pripremiti Informaciju kako bi se mogle pokrenuti i konkretne aktivnosti u vezi sa ovim projektom.

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović je potencirao spremnost dva entiteta, dva kantona i Distrikta Brčko, najmnogoljudiije regije u BiH, da zajednički učestvuju u danas prezentiranim saobraćajnim projektima.

“Putni projekti bi trebao da budu državni projekat prvog prioriteta. Bilo bi dobro da se sa ovim projektima i praktično krene iduće godine. Da se napravi taj prvi korak, da se što prije započne graditi jer i put od 7.000 milja započinje prvim korakom, pa bi bilo dobro da iduće godine bude taj prvi korak. Što se nas tiče nama nikakvih prepreka, čekamo elaborate o eksproprijaciji da sve naše resurse stavimo na raspolaganje i u funkciju realizacije ovih saobraćajnih projekata. Oni su za nas od životne važnosti“, kazao je gradonačelnik Imamović i pozdravio napore Federalne vlade da se stvari pomaknu i da se počne sa realizacijom.

“Također, dobro je da za koridore plina više nije uslov da skladište plina bude u Tuzli ili bilo gdje blizu Tuzle. To je ograda koju u ovom smislu imaju građai Tuzle“, akcentirao je gradonačelnik Imamović.

„Imajući u vidu sastav današnje delegacije Vlade Federacije, ovaj sastanak bismo mogli okarakterisati kao tehnički. Tu su predstavnici ministarstava i preduzeća relevantnih za realizaciju ovih projekata, odnosno osobe koje će izvršiti sve ono što se mi danas dogovaramo. Danas su dobili tačne zadatke šta trebaju obaviti kako bismo mogli pristupiti realizaciji ovih projekata“, kazao je premijer Federacije BiH Fadil Novalić, odajući da su za projekte na putnoj infrastrukturi predviđena odgovarajuća finansijska sredstva u Budžetu FBiH za narednu godinu koji još nije izašao pred parlament.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje