Nedjelja, 25. Februara 2024.
Tuzlanski.ba logo

Tuzlanski vijećnici: Razmotriti mogućnost davanja olakšica za toplifikaciju u Bukinju i Šićkom Brodu

Preuzmite sliku

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla su na posljednjoj održanoj sjednici razmatrali Odluku o snabdijevanju grada toplotnom energijom i usvojili nekoliko zaključaka.

Gradsko vijeće Tuzla smatra da svi projekti energetske efikasnosti (poticaji za utopljavanje objekata i drugi projekti) koji će se realizovati na području grada Tuzla trebaju da počinju, zbog specifičnosti prostora, blizine Termoelektrane, od dvije mjesne zajednice, MZ Šićki Brod i MZ Bukinje.

Gradsko vijeće Tuzla, s obzirom na specifičnosti prostora MZ Šićki Brod i MZ Bukinje, traži od nadležnih da se razmotri mogućnost davanja olakšica, odnosno subvencioniranja dijela troškova nabavke mjerno-regulacione jedinice.

Gradsko vijeće Tuzla traži da Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ sačini pravilnik
koji će sadržavati kriterije za subvencioniranje.  Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ i druge nadležne službe i ustanove će, u saradnji sa savjetima MZ, kontinuirano nastaviti sa razmatranjem mogućnosti za poboljšanje uslova zainteresovanih građana za priključenje na sistem daljinskog grijanja, a u cilju utvrđivanja stvarne materijalne potrebe građana za subvencioniranjem.

Gradsko vijeće Tuzla predlaže Gradonačelniku i Službi za budžet i finansije da se tokom javne
rasprave o Nacrtu budžeta Grada Tuzla za 2018. i predlaganja Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu
uzme u obzir i rasprava vijećnika o ovoj tački dnevnog reda kao i usvojeni zaključci. (Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje