Srijeda, 29. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Svi detalji gradnje „Pecara 2“ u Tuzli: Pristigli i prvi zahtjevi privrednika

Preuzmite sliku

Dio Tuzle u istočnom dijelu grada u narednim godinama bi trebao dobiti potpuno novi izgled, sa zgradama, posebnim garažama, supermarketom, dječijim i sportskim terenima i svim onim što je neophodno za kvalitetniji način življenja. Prostor koji je godinama neiskorišten biće pretvoren u stambeno-poslovnu zonu, a Tuzlanski.ba donosi sve detalje o ovom projektu.

Vijećnici su na posljednjoj sjednici usvojili Odluku o provođenju Regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline „Pecara 2“ u Tuzli, a kako saznajemo, zahtjev za izgradnju objekta već je podnio vlasnik trgovačkog lanca „Bingo“, te se još jedan nalazi na razmatranju.

Lokacija „ Pecara 2“ nalazi se u istočnom dijelu grada u blizini raskrsnice Brčanska Malta, na prostoru između objekata Pecara 1, Pecara 2, Crvenog bloka i Super bloka, odnosno određena je ulicom Armije RBiH sa zapadne strane, kolektivnim stambeno-poslovnim objektom Super blok 1 s južne strane, kolektivnim stambenim objektom Pecara 2 s istočne strane i preostalim kolektivnim stambenim objektima u ul. Slavka Mičića sa sjeverne strane. Radi se o površini od oko 2, 63 hektara, na kojem je planirana gradnja dva stambeno- poslovna bloka sa oko 250 stanova koja će djelimično ući u već postojeće naselje. Formiraće se raskrsnica koja će riješiti dugogodišnji problem slijepe ulice, koja se nalazi između ulica Mehmeda Bušatilije i Pecere 2.

Znači spojit će se sa glavnom saobraćajnicom prema ulici Armije BiH, tako da ćemo na taj način riješiti i saobraćajni aspekt i namjenu tog prostora koji je dosta dugo bio derutiran faktički, znači nije bio u namjeni kojoj treba, nego su bile neke neugledne barake koje već godinama nisu u upotrebi“, pojašnjava šef Zavoda za urbanizam Grada Tuzla Aner Čanović.

Zemljište je pola u privatnom pola u državnom vlasništvu. Blokovi će imati oko pet do šest spratova i potkrovlje. „Iza jednog bloka, a mislim da je to Blok A, predviđena je jedna velika samoposluga, a to je bilo po zahtjevu vlasnika „Bingo“ koji je tražio da na tom mjestu napravi jedan objekat. Mi smo to uvažili radi lakše i bolje realizacije, napominje Čanović.

U suterenskim etažama tih objekata predviđene su posebne garaže, koje predviđaju oko 70 posto ukupnog kapaciteta potrebnog za parkiranje, a oko 30 posto garaža i parkirališta predviđeno je izvan objekata.

U zaleđju postojećeg objekta Super blok, znači u okviru velikog Atrija i Pecare 2 planirana su dječije igralište i sportski tereni, dok bi se ispod tog igrališta predvidjelo proširenje postojećeg parking prostora, koji je nedovoljan za Super blok, to smo uvidjeli, tako da smo dali jedan moderan koncept u nivou suterena“, dodaje šef Zavoda za urbanizam.

Realizacija plana će se odvijati fazno, u zavisnosti od investitora, a kako saznajemo, pored Binga, razmatra se još jedan zahtjev.

Na zemljištu u obuhvatu Regulacionog plana, koje je najvećim dijelom neizgrađeno, nalazi se jedan poslovni objekt namjene „Tehnički pregled vozila“ i objekti bivšeg vlasnika „Trans servis“ (koji nisu u funkciji).

Saobraćajni pristup lokalitetu se ostvaruje sa zapadne strane direktno iz ulice Armije RBiH, kao i naseljskom saobraćajnicom, ul. Slavka Mičića, sa sjeverne strane. Regulacioni plan se donosi za period do 10 godina. (Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje