Srijeda, 17. Aprila 2024.
Tuzlanski.ba logo

Prof. Rifatbegović: Narušavanje integriteta i dostojanstva svih građana Grada Tuzle

Preuzmite sliku

Dešavanja na sjednici Gradskog vijeća Tuzla na kojoj je gradonačelnik Jasmin Imamović uputio prijeteću poruku iza govornice vijećniku Stranske demokratske akcije Zijahu Rifatbegoviću bila su tema konferencije za medije održabe danas u Gradskoj vijećnici, na kojoj su učestvovali vijećnici Zijah Rifatbegović iz Stranke demokratske akcije, Mirel Mišković iz Socijaldemokrate BiH i Žarko Vujović u ulozi građanina koji je želio pružiti podršku doktoru Zijahu Rifatbegoviću.

– To je narušavanje integriteta i dostojanstva svih građana Grada Tuzle, uključujući i mene kome je direktno ta prijetnja upućena. To nije način na koji treba da komuniciramo i nije način da jedan akademski grad, univerzitetski grad ima gradonačelnika koji koristi najmračnije izreke iz vrenmena koje je iza nas – izjavio je prof. Rifatbegović na konferenciji za medije.

Smatra da je izjava gradonačelnika Imamovića iza govornice poziv na progon i da se ne može drugačije tumačiti.

– Druga stvar koju želim da napomenem jeste da vi nemate mandat da privatizirate funkciju gradonačelnika. To je funkcija koju treba da kooordinira Gradsko vijeće na konstruktivan način, nažalost ja to nisam primjetio – izjavio je Rifatbegović.

Tokom konferencije se obratio i Mirel Mišković iz Kluba Socijaldemokrate BiH.

– Ono što želim istaći jeste da ćemo se u narednom periodu posebno boriti jeste da se poslovnik GV maksimalno poštuje, da se njega pridržava svaki učesnik u radu i da svako od njih ima pravo na slobodu govora. Potrebno nam je više razumijevanja. Jučer je konstituisan i Etički odbor GV kroz koji će se Klub vijećnika SD-a snažno boriti da se sačuva dignitet i dostojanstvo GV, kako bi ono što efikasnije radilo – izjavio je Mišković.

Potekle godine zastupnik iz Skupštine Žarko Vujović bio je žrtva spinovanja što je uzrokovalo niz nelagodnih situacija njemu i njegovoj porodici.

– Smatram nedostojnim da jedan visoki zvaničnik Grada Tuzle izgovori takve riječi. U tome prepoznajem istu stvar iz nekih diktatorskih režima koji su nekad bili, a to znači obilježi, diskredituj, pa eliminiši – izjavio je Vujović.

Profesor Rifatbegović je u cilju suzbijanja govora mržnje u javnom i političkom diskursu uputio otvoreno pismo medijima, ali i svim nevladinim organizacijama.

Dopis prenosimo u cijelosti:

“Tokom posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzla o rebalansu budžeta, održane 30.09.2021.godine sam, ponukan nebrojeno puta ponovljenim nefokusiranim načinom izlaganja gradonačelnika Imamovića, s mjesta glasno zatražio od predsjednice Vijeća da reaguje i vodi računa o vremenu izlaganja u skladu s Poslovnikom Gradskog vijeća Tuzla.

Naime, tokom ove sjednice smo svjedočili odranije prečesto ponavljanom pristupu gradonačelnika koji, zloupotrebljavajući svoje ovlaštenje za nešto duže izlaganje (Poslovnik o radu GV, član 70), iznuruje vijećnike elaboratima o temama koje nisu predmet rasprave. Tako smo ovaj put imali čas iz bosanskog jezika.

Reagovao sam mimo pravila obraćanja propisanih Poslovnikom, iziritiran izostankom obavezne reakcije predsjedavajuće koja je bila dužna upozoriti gradonačelnika o dužini trajanja njegovog izlaganja, a nemajući drugi način nego da je opomenem sjedeći s mjesta, te zamolim da povede računa o dužini izlaganja. Nemoćna da prekine stranačkog kolegu seniora, predsjedavajuća je zanemarila moju primjedbu, na koju se u nastavku izlaganja, gradonačelnik osvrnuo, direktno mi se obraćajući da svoju mržnju zadržim za sebe, te u nastavku svog izlaganja izjavivši kako se nada da ga neko bahat i nevaspitan neće prekidati.

Obratio sam se predsjedavajućoj s upitom hoće li dozvoliti takvo obraćanje gradonačelnika, a onda se oglasio Imamović sljedećim riječima: „Mi ćemo se, doktore, bolan, vama pozabaviti, ne sekirajte se, ali sada pričamo o budžetu“.

Na moj glasan upit šta to znači, rekao je: „Bićete tema“.

Priznajem da sam bio zabezeknut ovakvim udbaškim načinom obraćanja koji je po tonu, sadržaju i mjestu s kog je izgovoren – govornica Gradskog vijeća Tuzla – za mene značio direktnu prijetnju i ugrožavanje. Žao mi je zbog moje burne reakcije, naročito s obzirom na to da moje upozorenje koje se odnosilo na prijeku potrebu da se gradonačelniku konačno daju smjernice za izlaganja – kako vremenske, tako i tematske, nije odraz mog privatnog odnosa prema njemu, pa čak ni političkih razmimoilaženja koja nesumnjivo imamo.

Riječ je o jedinoj mogućoj reakciji u datom trenutku na konstantnu zloupotrebu vremena za diskusiju, nepridržavanje okvira diskusije i potpuno nipodaštavanje vremena i strpljenja gradskih vijećnika, o čemu može posvjedočiti sve i jedan vijećnik, čak i oni koji dolaze iz gradonačelnikove političke stranke.

Očigledna nemoć i nesposobnost predsjedavajuće da se konfrontira stranačkom kolegi, dovodi sve vijećnike u poziciju da slušaju beskonačne tirade koji nemaju veze s temom, i tako već godinama. Kulturno – umjetničke i književne radionice koje gradonačelnik Imamović rado vodi s govornice Gradskog vijeća mogle bi biti i zabavne i poučne u nekom privatnom kontektstu i razgovoru. Ipak – kad se vode s govornice Gradskog vijeća, one su samo odraz političke zloupotrebe, privatizacije diskusije i potpunog obezvređivanja uloge i značaja Gradskog vijeća.

Naročito kad su popraćene prijetnjama i ispadima kakve je Imamović sebi dozvolio u svom obraćanju prema meni čime prezentira govor mržnje ugrožavajući ljudska prava i slobode koje mi Ustav garantuje.

Svjestan sam da se ovakve vrste prijetnji i obračuna s političke govornice u BiH ne sankcionišu na očekivan način.

Vjerujem da je javnost stvorila dojam da je čak riječ o nečemu na što pristanete kad se počnete baviti politikom. Odbijam podržati taj stav. Smatram da je neprihvatljivo, nedemokratski i ponižavajuće dozvoliti ovakvo ponašanje u radu Gradskog vijeća, u političkom diskursu općenito.

Od gradonačelnika Imamovića očekujem izvinjenje ili u, u najmanju ruku, izjavu kojom pojašnjava kako riječi koje mi je s govornice uputio nisu bile prijetnja niti najava nekog vida progona.

Nakon što je prof. Rifatbegović uputio pismo Komisiji za ljudska prava GV Tuzla, na adresu članova Etičkog odbora Gradskov vijeća stigla obavjest o zakazivanju konstituirajuće sjednica Etičkog odbora Gradskog vijeća Tuzla koja je održana jučer 6. oktobra.

U skladu sa članom16. Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla (“Službeni glasnik Općine Tuzla”, broj 03/12, 07/14) i (“Službeni glasnik Grada Tuzla” broj: 10/17. i 02/18), osim konstituisanja, donesen je Poslovnik o radu Etičkog odbora, te izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika.

Za predsjednicu Etičkog odbora izabrana je Sabiha Mujkanović – Mujačić, a za zamjenika predsjednika Nusret Muminović.

Nadležnost Etičkog odbora je da prati poštovanje Kodeksa ponašanja vijećnika i Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla, vodi postupak po pojedinačnim prijedlozima i prijavama za utvrđivanje postojanja povrede Kodeksa, podnosi izvještaj Gradskom vijeću s preporukama i prijedlozima za izricanje sankcija, zbog povrede Kodeksa i ima druga ovlaštenja utvrđena Kodeksom.

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović smatra kako je vijećnik SDA prof. dr. Zijah Rifatbegović prekršio Poslovnik i Kodeks ponašanja vijećnika.

  • ‘Ovo nije prvi Zijahov ispad na sjednici Gradskog vijeća. Prema Poslovniku o radu Gradskog vijeća, svaki vijećnik ima pravo da govori, kada zatraži i dobije riječ. Rifatbegović je grubo prekinuo moje izlaganje i veoma glasno, s mjesta, iako nije dobio riječ, ugrozio moje pravo i obavezu da govorim. Moje „pozabavljanje s njim“ jeste prijava koju ću protiv njega podnijeti nadležnom organu, kako se više incidenti kojega je kršeći Poslovnik napravio Rifatbegović, ne bi ponovio’ – izjavio je Imamović za medije.

    Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje