Subota, 25. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Lugavić pozvao sve zainteresovane da se uključe u Javnu raspravu o Nacrtu Regulacionog plana Kampusa Univerziteta u Tuzli

Preuzmite sliku

Vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, održao je u srijedu, 28.12.2022., radni sastanak sa nosiocima pripreme i izrade Regulacionog plana prostorne cjeline Zona budućeg razvoja (ZBR) „Stara Kasarna – Kampus Univerziteta u Tuzli“.

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za prostorno uređenje i zaštitu okoline, Omar Hadžić i direktorica Upravne organizacije Zavod za urbanizam, Selma Imamović, upoznali su vršioca dužnosti gradonačelnika da je, u skladu sa odredbama člana 46. Zakona o prostornom uređenju i građenju, te Zaključkom Gradskog vijeća Tuzla od 30.11.2022. godine, Nacrt Regulacionog plana upućen u Javnu raspravu, te da svi zainteresovani mogu izvršiti javni uvid u Nacrt Regulacionog plana prostorne cjeline ZBR „Stara Kasarna-Kampus Univerziteta u Tuzli“ prostorijama nosioca pripreme (Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla u zgradi Gradske uprave), prostorijama nosioca izrade (UO Zavod za urbanizam, zgrada „Jupiter“) i prostorijama MZ Brčanska Malta – Ulica Armije Republike BiH do br. 9. Pored toga, Nacrt Regulacionog plana prostorne cjeline ZBR „Stara Kasarna-Kampus Univerziteta u Tuzli“ postavljen je i na web stranicu Grada Tuzle.

Zainteresirana lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Regulacionog plana prostorne cjeline ZBR „Stara Kasarna-Kampus Univerziteta u Tuzli“ na navedenim lokacijama počev od 24.12.2022. godine, zaključno sa 22.01.2023. godine.

  • Javna prezentacija i rasprava o Nacrtu Regulacionog plana bit će održana u prostorijama MZ Brčanska Malta, Ulica Armije Republike BiH do br. 9, dana 11.01.2023. godine (srijeda) u 17,00 sati.

    Vršilac dužnosti gradonačelnika, Lugavić, je istakao važnost kvalitetne pripreme i izrade Regulacionog plana Kampusa, ne samo za razvoj Univerziteta u Tuzli, nego i za ukupan razvoj grada i regije, te pozvao sve vlasnike nekretnina, zakonite korisnike prostora i sudionike u njegovoj izgradnji i uređivanju, organe uprave, upravne organizacije i agencije, nosioci javnih ovlaštenja nadležnih za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, promet, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okolice, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, zaštitu kulturno-historijskih i prirodnih dobara, privrednu komoru, članove Savjeta, građanke i građane MZ Brčanska Malta i sve potencijalne investitore i druge subjekte da se uključe u Javnu raspravu kako bi se došlo do što kvalitetnijih rješenja za budući Kampus Univerziteta u Tuzli.

    Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u isti, te uključiti se u javnu raspravu učestvovanjem na javnoj prezentaciji i raspravi, ili dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga Nosiocu pripreme Nacrta Regulacionog plana prostorne cjeline ZBR „Stara Kasarna – Kampus Univerziteta u Tuzli“, na adresu: „Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, ZAVNOBiH-a br. 11, Tuzla“, ili putem pisarnice Grada Tuzle, koja se nalazi na istoj lokaciji ili na mail: tijana.ahmetovic@tuzla.ba, počev od 24.12.2022. godine, zaključno sa 22.01.2023. godine.

    Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje