Srijeda, 19. Juna 2024.
Tuzlanski.ba logo

Karton revolucija: Tužilaštvo TK istražuje imenovanje direktora Doma zdravlja Tuzla

Preuzmite sliku

Dana 15.09.2023. godine imenovan je generalni direktor Javne zdravstveno nastavne ustanove Dom zdravlja Tuzla a na tu funkciju je postavljen donedavni medicinski direktor i član Upravnog odbora, v.d. direktor ustanove dr. Samir Mačković.

Ova vijest je prošla bez zvaničnog saopštenja, press konferencije kao i drugih uobičajnih procedura zbog činjenice da je početkom septembra objavljena informacija da Tužilaštvo Tuzlanskog kantona istražuje čitavu proceduru imenovanja direktora a koja je započela još u decembru prošle godine a čiju zakonitost su nakon iznesenih dokaza odbili tretirati predstavnici resorne službe Grada Tuzla kao i vijećnici u Gradskom vijeću Grada Tuzla.

Naime, Upravni odbor zdravstvene ustanove u sastavu Damir Ćilimković, Samir Mačković i Edina Kurević je krajem prošle godine a najkasnije do 27.12.2022. godine odbio postupiti u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH i tadašnjim Statutom JZNU Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla i raspisati javni konkurs za imenovanje generalnog direktora ove zdravstvene ustanove.

U decembru mjesecu 2022. godine, umjesto raspisivanja javnog konkursa za direktora, na prijedlog menadžmenta Doma zdravlja Tuzla u sastavu: generalni direktor Suad Bijedić, pomoćnik direktora za medicinska pitanja Samir Mačković, menadžer kvaliteta Lejla Mačković, pomoćnik direktora za ekonomska pitanja, pomoćnik direktora za pravna pitanja, glavni medicinski tehničar i Upravni odbor ustanove (u sastavu Damir Ćilimković, Samir Mačković, Edina Kurević) na sjednici održanoj 15.12.2022. godine samo nekoliko dana prije isteka krajnjeg roka za raspisivanje konkursa razmatra i jednoglasno usvaja “Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović Tuzla”.

Navedenom odlukom se između ostalog briše član 37. Statuta koji uređuje rok za raspisivanje konkursa za direktora ustanove, mijenja član 45. Statuta u segmentu da se briše dio rečenice “ako po raspisanom javnom konkursu nije imenovan direktor” u “ako po isteku mandata nije imenovan direktor”. Također se u istom članu briše dio rečenice “lice koje se imenuje za vršioca dužnosti direktora mora ispunjavati uslove iz člana 38. Statuta” (član 38. je prepisan iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH i definiše uslove koje mora ispunjavati direktor, a jedan od njih je da mora posjedovati certifikat o kontinuiranoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta). Na ovaj način se po više osnova krši Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH, posebno u članovima prethodno navedenim u uvodu a sve sa ciljem stvaranja preduslova za ostvarivanje koristi pojedinaca.

Suprotno uobičajnim procedurama prema kojima bi se odluka na sjednici Gradskog vijeća trebala naći na januarskoj sjednici Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta se vanredno i hitno delegira kao tačka dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća Tuzla dana 22.12.2022. godine gdje se traži davanje saglasnosti Gradskog vijeća Tuzla.

U uvodnom izlaganju Jasminka Mujkić, šefica pravne službe Doma zdravlja Tuzla, obmanjuje vijećnike Gradskog vijeća gdje se u uvodnom izlaganju ni u jednom segmentu ne referiše na zakonski neutemeljene izmjene Statuta. Gradski vijećnik Omer Berbić jasno navodi da su materijali gradskim vijećnicima dostavljeni pred samu sjednicu Gradskog vijeća a ne u redovnim materijalima kako je to uobičajna procedura (prema Poslovniku o radu Gradskog vijeća Tuzla). Obrađivač ne navodi razloge hitnosti stavljanja ove tačke na dnevni red kao ni razloge zbog kojih se sporne tačke o načinu imenovanja direktora mijenjaju ili brišu. U odluci i obrazloženju koja je dostavljena gradskim vijećnicima jedina tačka koja nikako nije obrazložena je član 37. gdje je u članu 8. odluke navedeno: “Član 37. Statuta se briše” te dalje u obrazloženju nisu navedeni razlozi za takvu odluku. Također u obrazloženju člana 15. statutarne odluke u kojoj je izmjenjen član 45. navedeno je da se izmjena vrši u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti a u istoj izmjeni je obrisan javni poziv ka obaveza kao i stavka da vršilac dužnosti mora ispunjavati uslove iz člana 38. Statuta što je kršenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH.

Nakon usvojenih spornih izmjena Statuta na način opisan u tekstu Upravni odbor Doma zdravlja Tuzla ponovo ne raspisuje Javni konkurs za imenovanje direktora ustanove na način propisan Zakonom.

Umjesto toga Upravni odbor u sastavu Ćilimković, Mačković, Kurević zasjeda 23.03.2023. godine (4 dana prije isteka mandata aktuelnom direktoru) na poziciju vršioca dužnosti ustanove imenuje pomoćnika direktora za medicinska pitanja i člana Upravnog odbora Samira Mačkovića. Imenovanje Samira Mačkovića je razmatrano kao tačka 3. dnevnog reda sjednice Upravnog odbora dok je razmatranje ostavke na mjesto člana Upravnog odbora Samira Mačkovića, razmatrano kao tačka 4. dnevnog reda.

Također, vrijedi napomenuti da prema važećoj Uredbi, Upravni odbor može brojati od tri do devet članova. To znači da je Upravni odbor Doma zdravlja Tuzla brojao najmanji broj članova, te da bi u slučaju izostanka u glasanju člana Upravnog odbora Samira Mačkovića, Upravni odbor izgubio kvorum, čime je imenovana osoba direktno učestvovala u vlastitom imenovanju iako je u samom glasanju bio suzdržan.

U trenutku imenovanja na mjesto vršioca dužnosti, Samir Mačković nije imao položen certifikat o završenoj kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta (nivo SHCE 3) koji je prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH jedan od preduslova za vršenje funkcije direktora Doma zdravlja ali i v.d. direktora s obzirom da je u Zakonu jasno navedeno da v.d direktor preuzima prava i obaveze generalnog direktora.

Nakon imenovanja na mjesto vršioca dužnosti, Samir Mačković ne raspisuje konkurs za imenovanje direktora ustanove sve do 07.07.2023. godine što mu je bila primarna zakonska dužnost. Umjesto toga navedeno vrijeme između ostalog koristi za polaganje ispita o kontinuiranoj edukaciji iz oblasti zdravstvenog menadžmenta koji je preduslov za imenovanje za direktora kao što je već ranije navedeno i izlazi na ispit 17.06.2023. godine kada isti i polaže te čeka uvjerenje te nako toga raspisuje konkurs za generalnog direktora.

Navedene tvrdnje su predstavnici Karton revolucije obrazložili i na sjednici Gradskog vijeća Tuzla sa ciljem da iste dodatno istraže ali je navedeno odbijeno uz 9 glasova ZA, 18 suzdržanih i 0 protiv.

Vrijedi napomenuti da su predstavnici Upravnog odbora Doma zdravlja Tuzla kao isključivi kontraargument nudili činjenicu da inspekcijski nadzor koji je izvršen u ustanovi nije uočio nikakve nepravilnosti što je apsolutno neargumentovano jer inspekcijski nadzor uopšte nije tretirao navode o nezakonitim izmjenama Statuta nego navode o revizorskom izvještaju u kojim se u većini stavki inspekcija pokazala nenadležnom te predložila da se sve proslijedi Gradu Tuzla te Tužilaštvu TK.

S obzirom na ozbiljne indicije na kršenje zakonskih procedura i sistemsku korupciju ovaj slučaj, a po prijavi pokreta Karton revolucija, trenutno istražuje Tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Ukoliko Tužilaštvo Tuzlanskog kantona dokaže ove indicije ovaj slučaj će razotkriti sistemske propuste ne samo menadžmenta i uprave Doma zdravlja Tuzla, nego i resorsne gradske službe i gradskog vijeća koji su bili dužni pratiti zakonitost rada ove zdravstvene ustanove te u slučaju ukazivanja na propuste djelovati što je očigledno propušteno, navodi se u saopćenju.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje