Nedjelja, 21. Aprila 2024.
Tuzlanski.ba logo

Grad Tuzla putem javnog poziva po povoljnim cijenama u zakup izdaje 11 stanova

Preuzmite sliku

U utorak 17. oktobra u Gradskoj upravi Tuzle, održana je 14. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle. Sjednicom je predsjedavao gradonačelnik Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, a razmatrani su materijali u funkciji pripreme sjednice Gradskog vijeća Tuzle.

Na sjednici Kolegija razmatran je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora „Centralno grijanje” d.d. Tuzla o izmjenama i dopunama tehničkih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije u dijelu koji reguliše toplinske podstanice i vrelovodnu mrežu, naročito kada je u pitanju procedura priključenja novih korisnika na sistem daljinskog grijanja, a sve u cilju pojednostavljenja primjene istih.

Odlukom se obezbijedilo dalje i sigurno funkcionisanje snabdijevanja, te održavanje sistema centralnoga daljinskog grijanja gdje su napravljeni novi tehničkih normativi. Predloženim izmjenama i dopunama Tehničkih uslova omogućavaju se niže cijene montaže vrelovodnog i toplovodnog priključka, ogranka i toplinskih podstanica, pojednostavljeno je rukovanje i održavanje, što u konačnici predstavlja preduslov za daljnje širenje mreže centralnog grijanja i smanjenje aerozagađenja u gradu Tuzla.

Na sjednici je utvrđen prijedlog izmjena i dopuna (rebalansa) budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu, koji će, ukoliko se usvoji, postati sastavni dio budžeta za 2023. godinu, te Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu. Ovi prijedlozi imaju za cilj prilagoditi finansijske planove grada kako bi se odgovorilo na potrebe zajednice. Rebalansom budžeta za 2023. godinu planira se povećanje prihoda za iznos od 330.000,00 konvertibilnih maraka.

Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu iznosi oko 63 miliona konvertibilnih maraka. Prihodi za ovu godinu povećani su za 20 posto od poreza na dohodak, za 6.22% od indirektnih poreza i za 7% od poreza na imovinu. Posebna pažnja posvećena je podršci socijalnim kategorijama stanovništva, boračkoj populaciji i osiguranju zdravstvene zaštite za socijalno ugrožene.Nacrtom Budžeta uvedena je i linija podrške organizaciji “Koraci nade,” koja nije bila obuhvaćena prethodnim budžetima, a koja je ostala bez svog glavnog finansijera, te Grad Tuzla pokazuje društvenu odgovornost prema zajednica. Prioriteti uključuju i podršku poljoprivredi, poduzetništvu, novo registriranim privrednim subjektima, zapošljavanju ranjivih kategorija i ekonomskom razvoju.

Budžet za 2024. godinu najvećim dijelom je usmjeren na održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, zatim na ekonomske i razvojne mjere, socijalnu podršku, mjere smanjenja aerozagađenja i ukupni društveni napredak.

Izradu Nacrta Budžeta za 2024. godinu obilježila je pažljiva analiza zahtjeva budžetskih korisnika, uzimajući u obzir zaključke Gradskog vijeća Tuzla, zakonske obaveze, politike i prioritete, te dostupna sredstva.

Dostavljeni zahtjevi za odobrenje rashoda budžetskih korisnika su razmatrani uz konsultovanje i pregovaranje sa budžetskim korisnicima i utvrđena je predložena visina sredstava za svakog budžetskog korisnika. Važno je napomenuti da su sredstva u Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2024. godine planirana samo po osnovu prihoda i primitaka koji se planiraju ostvariti u 2024. godini i primitaka po osnovu neutrošenih kreditnih sredstava namjenjenih za izgradnju Centralnog gradskog groblja Drežnik, bez uključivanja procjenjenog suficita, za projekte komunalne infrastrukture čija realizacija je u toku. Neutrošena, a planirana sredstva za ove namjene iz 2023. godine uključiće se u Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2024. godine. Ova činjenica ukazuje da bi Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu mogao biti veći u odnosu na predloženi Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu..

Također, na sjednici je razmatran prijedlog Odluke o visini zakupnine za stanove u vlasništvu Grada Tuzle.

Važno je istaći da su uvedene nove kategorije za korištenje gradskih stanova. Prijedlogom Odluke je utvrđeno da, uz boračku populaciju, stanove u vlasništvu Grada Tuzle po povoljnim cijenama zakupnine mogu koristiti i civilne žrtve rata, lica sa invaliditetom i žrtve nasilja u porodici.

Broj stanova koji se pripremaju za zakup je 11 i dodijeliće se putem javnog poziva. Radi se o stanovima kojima Grad Tuzla ima pravo raspolaganja, za koje je ovom odlukom cijena zakupa jedna konvertibilna marka po metru kvadratnom, bez obzira na visinu primanja navedenih kategorija.

Na sjednici Kolegija su razmatrani i utvrđeni i drugi prijedlozi odluka i informacija koje će biti upućene Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje