Subota, 22. Juna 2024.
Tuzlanski.ba logo

Fondacija tuzlanske zajednice: Za 25 građanskih inicijativa obezbijeđeno skoro 50.000 KM

Preuzmite sliku

Malim koracima ka velikim promjenama.

Fondacija tuzlanske zajednice je u četvrtak u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ potpisala ugovore sa predstavnicima organizacija civilnog društva za realizaciju lokalnih inicijativa. Za 25 građanskih inicijativa distribuirano je skoro 50.000 KM iz Fonda Volim svoj grad i Fonda za mlade.

Podrška se realizuje kroz projekat „Naša zajednica je naša odgovornost“ kojeg Fondacija tuzlanske zajednice na području Tuzlanskog kantona provodi uz podršku USAID-a u okviru programa „Snaga lokalnog“.

S ciljem stvaranja uslova za održivi rast i razvoj BiH, a posebno civilnog društva, podrška građanskim inicijativama pozitivno će uticati na povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa.

Izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice Jasna Jašarević, istaknula je tom prilikom da su komisije za dodjelu grantova pri fondovima razmatrale 60 aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja, omladinskih organizacija, javnih institucija i neformalnih grupa sa područja TK, koje su pristigle na Javne pozive, te da je data prednost projektima koji najbolje odgovaraju na potrebe zajednice:

„Prioritet smo dali projektima koji se odnose na oblast očuvanja okoliša, zdravlja i klime, kvalitetnog obrazovanja, smanjenja nejednakosti i ljudskih prava. Smatramo da ćemo ovim inicijalnim sredstvima pokrenuti promjene u zajednicama i ojačati liderske vještine pojedinaca i organizacija. Nama je važno da podržimo građane koji se uključuju samoinicijativno, kako bi jačali međusektoralnu saradnju i radili na jačanju i razvoju svojih zajednica, što će dugoročno poboljšali kvalitet života.”

Veliki broj aplikacija pristiglih na Javne pozive ova dva fonda dokaz je da aktivno građanstvo u TK postoji, te da građani znaju cijeniti i iskoristiti prilike. Jedna od takvih inicijativa je i „Sigurna djeca u nesigurnom društvu“ kojeg će realizovati Uruženje „Mreža nenasilne komunikacije“, čije će se osoblje, objašnjava Marica Lazić iz ovog udruženja, kroz svoj projekat baviti posljedicama koje je pandemija ostavila na živote djece:

„Kroz svoj rad smo uvidjeli da je uticaj pandemije na djecu bio velik. Cijela ova situacija podrazumijevala je da se nekako moramo nositi sa stresom i cijelom nejasnoćom koja nas je zadesila. Način na koji su se obitelji nosile sa tim unutar svog okruženja, kako smo izašli na kraj s tim kao društvo, kroz reorganizaciju nastave, sve je to utjecalo na kvalitet života cjlokupne zajednice, a komunikacija je zapravo u svemu tome najbitnija. Ono što smo mi željeli postići ovim projektom je razvijati rezilijentnost kod djece, da se lakše nose sa svim stresom koji ih okružuje. Ojačati ih u komunikacijskim vještinama, dati im neke alate da bi znali na koji način da izađu na kraj sa svojim emocijama i kako da se zauzmu za svoje potrebe. Onda kada to nauče svako od njih će u svom okruženju postati pokretač određene promjene i znati kako da svojim vršnjacima bude podrška.

Male inicijative koje građani pokreću u svojim zajednicama često su početak rješenja većih problema. Posebna pažnja data je inicijativama koje unapređuju položaj marginalizranih skupina. Projektom „Stvaramo i učimo zajedno“ kojeg partnerski realizuju nastavnici JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla i JU Mješovita srednja škola Živinice, ojačaće se inkluzija, a osobe s invalididtetom aktivno uključiti u aktivnosti lokalne zajednice.

„Zajedno sa svojim partnerima ćemo omogućiti da učenici Zavoda s teškoćama u razvoju ravnopravno učestvuju u ovom projektu, tako što će biti dio tima koji će praviti didaktičke igračke. A, pored ovoga, želimo istovremeno i promovirati deficitarno zanimanje – stolar i doprinijeti profesionalnom osposobljavanju učenika MSŠ Živinice. Zajedno ćemo učiniti dobro za jedni druge, a samim time i za lokalnu zajednicu“, kaže Almedina Šećić iz Zavoda, koordinatorica ove neformalne grupe.

Realizacija ovih projekata će doprinijeti uspostavljanju saradnje između civilnog, biznis i javnog sektora, te unaprijediti uslove života u zajednicama u TK.

Fondacija tuzlanske zajednice je istog dana potpisala ugovore i sa predstavnicima aktivnih zajednica, članicama „Mreže aktivnih zajednica“, za čijih je 7 projekata kojima se unapređuje saradnja svih aktera u zajednici, izdvojeno preko 20.000 KM podrške iz Fonda aktivne zajednice.

Ova sredstva obezbijeđena su uz podršku Njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Rezultati podrške Fonda Volim svoj grad.

Rezimei podržanih projekata.

Rezultati podrške Fonda za mlade.

Rezimei podržanih projekata.

Rezultati podrške Fonda aktivne zajednice.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje