Utorak, 16. Aprila 2024.
Tuzlanski.ba logo

Evidentno prisustvo pasa lutalica u Tuzli: Učestali pozivi građana koji traže zaštitu

Preuzmite sliku

Na dnevom redu 39. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzle biće razmatrana informacija o postupanju sa izgubljenim i napuštenim životinjama, psima i mačkama na području Grada Tuzle.

Na osnovu podataka dostavljenih od strane Službe za inspekcijske poslove, Službe civilne zaštite, JP Gradska veterinarska stanica d.o.o. Tuzla, kao i Službe za komunalne poslove izgradnju i poslove mjesnih zajednica, kojma ista raspolaže u okviru propisane nadležnosti Gradskom vijeću Tuzla dostavljena je informacija o postupanju sa izgubljenim i napuštenim životinjama, psima i mačkama lutalicama.

Grad Tuzla, putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, usluge uklanjanja pasa i mačaka lutalica kao komunalnu djelatnost povjerenu JKP „Komunalac“ doo Tuzla, ugovara na godišnjem nivou na način da se utvrđuju obaveze ugovornih strana kod postupanja sa napuštenim životinjama, psima i mačkama lutalicama. Program rada za navedene usluge obuhvata sve mjesne zajednice na području grada Tuzla gdje se po utvrđenom rasporedu vrši uklanjanje napuštenih životinja, prevoženje i predaja u Veterinarsku stanicu na dalje postupanje, kao i uklanjanje životinjskih leševa sa javnih površina. Osim redovnog obilaska mjesnih zajednica i obavljanja navedenih poslova vrši se i hitna intervencija na poziv građana u slučaju postojanja opasnosti od ujeda ili napada na građane od strane pasa lutalica u kojem slučaju se odmah po pozivu izlazi na lice mjesta u cilju uklanjanja psa sa javne površine i transporta istog za potrebe dalje obrade u Veterinarsku stanicu.

 • I pored navedenih aktivnosti evidentno je prisustvo pasa lutalica na području grada Tuzla pa samim time i učestali pozivi građana koji traže ličnu zaštitu kao i zaštitu svoje imovine. Posebno izražen problem je pojava pasa u čoporima u rubnim mjesnim zajednicama koji u potrazi za hranom predstavljaju potencijalnu opasnost od nanošenja materijalne štete građanima, a nerijetke su i dojave građana da se psi dovoze iz okolnih općina te ostavljaju u mjesnim zajednicama na području grada Tuzle koje graniče sa susjednim općinama, što je posebno pitanje po kojem treba poduzeti odgovarajuće aktivnosti, kako bi se uticalo u konačnom na smanjenje broja pasa lutalica na javnim površinama.

  Postoje i indicije da se među napuštenim psima nalaze i psi nemarnih vlasnika, pa se nameće potreba da Služba za inspekcijske poslove vrši češće kontrole te poduzima konkretne mjere u okviru svoje nadležnosti.

  Neophodno je da se u rješavanje problema napuštenih životinja uključe sve institucije shodno svojim nadležnostima kako bi mogli postupati sa izgubljenim i napuštenim životinjama u skladu sa Odlukom o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama sa posebnim akcentom na proširenje kapaciteta skloništa u okviru stacionara JP Gradska veterinarska stanica doo Tuzla.

  Uzimajući u obzir navedene činjenice neophodno je spomenuti da Zavod za javno zdravstvo TK putem Epidemiološke službe za antirabičnu zaštitu izvještava Službu o evidentiranim ujedima na području grada Tuzla. Prema raspoloživim, a u pogledu broja ujeda i problema s kojim se suočavaju građani prilikom ujeda, potrebno je naglasiti da je u praksi evidentan problem nedostatka potrebnih vakcina i lijekova kao i visoke cijene prilikom nabavke istih. Shodno navedenom ukazuje se potreba uključivanja svih nadležnih institucija kako bi se navedeni problemi rješili.

  Informacija Gradske veterinarske stanice o postupanju sa izgubljenim i napuštenim životinjama, psima i mačkama lutalicama na području Grada Tuzla

  Kontrola populacije pasa u Gradu Tuzla, između ostaloga ima za cilj da sa jedne strane doprinese smanjivanju ukupne populacije pasa lutalica i napuštenih pasa na optimalnu razinu, koju nadležna tijela Grada Tuzla, ali i stanovnici Grada Tuzle mogu kontrolisati, na osnovu dostupnosti prirodnih i materijalnih resursa (hrana, voda, sklonište itd.), te sa druge strane, da promoviše odgovorno posjedovanje psa, u skladu sa važećom legislativom u BiH.

  Važnost kontrole populacije pasa između ostaloga ogleda se i u tome, što napušteni psi i psi lutalice mogu potencijalno predstavljati veliki i javno-zdravstveni problem, tu se prije svega misli na zdravlje ljudi, isto tako za zdravlje i dobrobit životinja, te imaju širi društveno – ekonomski značaj za Grad Tuzla i cijelu BiH.

  Kada govorimo o zdravlju ljudi i zdravlju životinja, te njihovu međusobnu povezanost i uticaj, treba istaći da je uvijek ključni prioritet zdravlje ljudi, te osiguravanje uslova za sprječavanje pojave i širenja bjesnoće i drugih zaraznih i parazitarnih bolesti zoonotičnog karaktera. (bolesti koje se sa životinja mogu prenijeti na ljude.)

  Posmatrano na globalnom planu, veterinarska struka u BiH, ima izuzetno značajnu, slobodno možemo reći stratešku ulogu u sprječavanju pojave i širenja ovih opakih zaraznih i parazitarnih bolesti, koje se kao što smo već istakli sa životinja prenose na ljude, pri čemu u prvi plan se stavlja bjesnoća kao potencijalno najopakija zarazna bolest, zbog koje bolesti se moraju angažovati i uključiti sva nadležna tijela iz oblasti veterinarstva, koja donose relevantne propise, programe i mjere, te koordiniraju, korespondiraju i kontroliraju njihovo provođenje.

  U kratkom vremenskom period, Grad Tuzla se također suočio sa kompleksnim problemom, velikog broja napuštenih životinja tj. pasa lutalica na gradskim ulicama, što je posebno kulminiralo tokom 2010., 2011. i 2012. godine, kada je došlo do povećanja broja zabilježenih incidenata, tj. napada na građane od strane napuštenih pasa lutalica. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo TK-a, broj registrovanih osoba, na području grada Tuzla, koji se javio u ambulantu nakon ugriza pasa je 44 pacijenta za proteklih 9 mjeseci 2019 godine.

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

  Ključne riječi: , , , ,