Poznat identitet tragično nastradale djevojke u zemljotresu

Djevojka rođena 1994. godine preminula je večeras u bolnici Mostar gdje je dovezena sa teškim tjelsnim povredama usljed pada stijene na njenu porodičnu kuću u Stocu. Dio stijene odronio se na porodičnu kuću u Stocu…

Petrić: Ekonomska samostalnost način da se žrtva oslobodi nasilja

U Bosni i Hercegovini u pendemiji je povećan broj slučajeva nasilja u porodici posebno nad ženama i djecom zbog čega je bitna podrška žrtvama, kako nevladinih organizacije tako i institucija države. Aleksandra Petrić, izvršna direktorica…

Ovo su propisi koji se trebaju znati prilikom prinošenja žrtve

Propisi o kurbanu utemeljeni su na Kur'anu i Sunnetu i klanje kurbana je vadžib za svaku muslimansku porodicu koja je to u mogućnosti, odnosno čija je imovina tolika da može podmiriti njihove svakodnevne porodične potrebe.…