Konkurs za samozapošljavanje bio otvoren minut

Javni poziv za Program sufinansiranje samozapošljavanja 2018. godine koji je raspisao Zavod za zapošljavanje FBiH otvoren je u 8:00, a zatvoren u 8:01 sati. Osobe koje su se željele prijaviti nakon toga dobile su poruku…