Vijeće ministara BiH donijelo odluku o regresu za 2022.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o regresu za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Regres će i ove godine iznositi 300 KM, a odluka je objavljena u Službenom…

“Neprimjereni i diskriminirajući” regresi Ustavnog suda

Iako je odlukom Vijeća ministara propisana visina regresa za uposlene u institucijama na državnom nivou u iznosu od 300 maraka, Ustavni sud je prošle godine svojim uposlenicima dao regres u visini od oko 1500 maraka,…

Poznata visina regresa u državnim institucijama BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 102. sjedinici je donijelo Odluku o visini regresa za godišnji odmor zaposlenim u institucijama BiH za 2018. godinu. U članu 2 stoji kako se zaposlenim u institucijama Bosne i…

Oporezivanje toplog obroka i regresa neće biti prolongirano

Na sjednici Ekonomsko-socijanog vijeća za teritoriju FBiH razmatran je, između ostalog, prijedlog delegacija Udruženja poslodavaca FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH o prolongiranju oporezivanja toplog obroka za iznos veći od 8,5 KM dnevno i regresa…

Topli obrok i regres kojim se radnici više ne raduju

Zaustavljanje novog zapošljavanja, u najgorem slučaju otpuštanja, te manje plate – moguće su posljedice još jednog udara na privrednike i njihove zaposlenike u bh. entitetu Federacija BiH. Porez na iznos toplog obroka i regresa uveden…

Oporezivanjem toplog obroka i regresa do zadržavanja nivoa zaposlenosti

Nakon što je, na vanrednoj sjednici, razmatralo izmjene i dopune zakona o dohotku i doprinosima, Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za teritoriju Federacije BiH iskazalo je načelnu saglasnost sa iznesenim principima Udruženja poslodavaca FBiH. Potvrdio je to…