Grad Tuzla podržao zapošljavanje ranjivih kategorija

Gradonačelnik Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, danas je u Gradskoj upravi Tuzle potpisao 15 ugovora sa korisnicima podrške iz Budžeta Grada Tuzle u okviru projekta “Zapošljavanje ranjivih kategorija”. Sredstva u iznosu od 45.000,00 KM, namijenjena su…