U BiH TV program gleda 87 odsto stanovnika

U BiH 87 odsto stanovnika gleda televizijski program, a 96 odsto ih posjeduje TV prijemnik, pokazuju rezultati istraživanja “Medijske navike odraslih u BiH” koje je sprovela Regulatorna agencija za komunikacije BiH u saradnji sa Savjetom…