Olovo dobija savremeni kompleks bazena sa termalnom vodom

U općini Olovo u toku je izgradnja vanjskih bazena na termalnu vodu. Radi se o kompleksu edukativno-turističkog karaktera sa raznolikim sadržajima kojima je cilj u prvom redu poboljšati edukativne uslove, proširiti turističku ponudu te olakšati…