Centralno grijanje Tuzla: Remontni radovi na više lokacija

Javno preduzeće ”Centralno grijanje” d.d. Tuzla trenutno vrši rekonstrukcije na više lokacija. Trenutni radovi su na revitalizaciji i zamjeni dotrajalih cijevi na dionici Most BKC – Most Livnica kao i cijevi koje su u profilu…

TK: Preporuke za higijenu vozača, vozila i putnika

Federalni štab civilne zaštite Naredbom od danas dozvolio je rad javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prevozu na području Federacije Bosne i Hercegovine uz posebne epidemiloške mjere. Linijski prijevoz putnika će…

ALMBiH: Povlači se lijek za kašalj iz apoteka u BiH

Berlin-Chemie Menarini BH d.o.o, nosilac dozvole za stavljanje u promet lijeka Flavamed 15 mg/5 ml oralna otopina, obavijestio je Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH (ALMBiH) o povlačenju serija lijeka zbog sumnje u neispravnost…