Navike koje vas sprječavaju da napredujete na radnom mjestu

Neki naizgled bezazleni, a toliko uobičajeni postupci na radnome mjestu (primjerice, obraćanje kolegama u rukavicama ili završavanje svake rečenice u mailu uzvičnikom) itekako mogu ugroziti vašu poziciju na poslu i potencijalni napredak. “Žene se ponašaju…

Zašto nema napretka u BiH? (VIDEO)

Svjedočenje u Kongresu SAD: bh. političari žele zadržati ono što su pokrali, a EU im ne nudi rješenje po tom pitanju. Zbog toga nema napretka.

Ostvaren napredak u zaštiti dječijih prava

Vijeće ministara BiH usvojilo je Kombinirani V i VI periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Konvencije o pravima djeteta, u kojem se navodi da je od podnošenja posljednjeg  periodičnog izvještaja ostvaren izvjesni napredak u…

BiH postigla napredak u ispunjavanju GRECO preporuka

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Ministarstva sigurnosti da je GRECO u drugoj polovini juna ove godine usvojio Četvrti privremeni izvještaj o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GRECO-a u trećem krugu evaluacije. Ovaj…

Zvizdić ocijenio da je 2016. bila najuspješnija evropska godina za BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je, obrazlažući poslanicima u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2016. godinu, konstatirao da je Vijeće ministara u svim prioritetnim oblastima ostvarilo i…

Napredak u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Vijeće ministara BiH razmotrilo je i usvojilo Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o realizaciji Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska…

Pet loših navika zbog kojih ne napredujete na poslu

Napredovati u karijeri može se tek ako sami nešto poduzmete u vezi toga. Donosimo listu grešaka koje svi činimo, a koje nas sputavaju u napredovanju na poslu Razgovarati o plati ili tražiti bolje uslove od…