Lučić: Došlo je do porasta broja slučajeva nasilja u porodici

Ustanovljeno je da je došlo do porasta broja slučajeva nasilja u porodici. Krizne situacije, u koje spada i pandemija uzrokovana virusom COVID-19, značajno mijenjaju i pogađaju najranjivije kategorije, žene i djecu žrtve nasilja u porodici,…

Osam slavnih muškaraca koji su ponosni feministi

I muškarac može biti feminist, i to vrlo ponosan, što dokazuju i slavni muškarci koji se otvoreno bore za ženska prava te podržavaju žene u njihovim borbama u društvu. John Legend Slavni pjevač uvijek je…

Amnesty: Poslovni model Facebooka i Googlea prijetnja za ljudska prava

‘Ili se predajemo ovoj ogromnoj nadzornoj mašini, ili se odričemo prednosti digitalnog svijeta’, poručuju iz Amnesty Internationala. Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International saopštila je da se poslovni modeli kompanija Facebook i Google “temelje…

SDPBiH: HDZ-e nije branitelj ljudskih prava

Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZBiH) je još jednom pokazala svoje pravo lice, ovoga puta pred Ujedinjenim nacijama (UN) u Ženevi gdje su posredstvom svog registriranog udruženja – Hrvatskog narodnog sabora (HNS) pokušali ostvariti…