Koronavirus se reflektirao na sve sfere ljudskih prava

Vidljivo je da se u BiH najviše povrede ljudskih prava odnose na građanska i politička prava, uključujući pravosuđe i upravu te ekonomska i socijalna prava, a posljedice pandemije koronavirusa reflektirale su se na sve sfere…