Stopa korištenosti interneta u BiH za 2020. godinu iznosi 94,49%.

Regulatorna agencija za komunikacije objavila je Izvještaj o rezultatima godišnje ankete korisnika RAK dozvola za pružanje internet usluga u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu. U periodu obuhvaćenom istraživanjem, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, u BiH…

WhatsApp izgubio milione korisnika nakon promjene uslova korištenja

Vrlo loše objašnjeno ažuriranje uslova korištenja prisililo je milione korisnika WhatsAppa da usvoje alternativne usluge poput Signala i Telegrama. Očigledno je napuštanje ove platforme bilo toliko veliko da je WhatsApp bio prisiljen odgoditi implementaciju novih…

Ombudsman izdao upute za korisnike Telemacha povodom ukidanja kanala

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH poduzela je istražne radnje temeljem činjenica navedenih u stotinama žalbi potrošača korisnika Telemach usluga. Temeljem istražnog postupka, tj. utvrđenog činjeničnog i pravnog temelja i odvagujući sve interese u…

Besplatna pravna pomoć bliža korisnicima

Pojednostavljivanje procedure i olakšavanje pristupa besplatnoj pravnoj pomoći građanima Tuzlanskog kantona bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića sa ministrom pravosuđa i uprave Elvirom Herčinovićem i direktoricom Zavoda za pružanje pravne pomoći…