Velikim preduzećima i izvoznicima 5,2 miliona KM za regresiranje kamate

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima –…